Độ lệch pha của 2 dao động là ?

Bài toán
Chất điểm dao động điều hòa trên trục OX cùng biên độ và tần số góc, chung gốc tọa độ O, cho biết 2 chất điểm luôn gặp nhau tại vị trí cách O 1 đoạn nữa biên độ theo chiều ngược nhau. Độ lệch pha của 2 dao động là ?

- Đây là dạng 2 chất điểm dao động , mà em thì thấy mù tịt về cách giải loại này rất mong mấy anh chi pro chỉ em chi tiết hix và nếu có tài liệu thì cho em sin ah .. thân
 
kankykt3 đã viết:
Bài toán
Chất điểm dao động điều hòa trên trục OX cùng biên độ và tần số góc, chung gốc tọa độ O, cho biết 2 chất điểm luôn gặp nhau tại vị trí cách O 1 đoạn nữa biên độ theo chiều ngược nhau. Độ lệch pha của 2 dao động là ?

- Đây là dạng 2 chất điểm dao động , mà em thì thấy mù tịt về cách giải loại này rất mong mấy anh chi pro chỉ em chi tiết hix và nếu có tài liệu thì cho em sin ah .. thân
Lời giải:
Dao động 1 có vận tốc dương mà đang ở $\dfrac{A}{2} $ thì $\varphi= \dfrac{-\pi}{3}$. Dao động 1 có vận tốc âm mà đang ở $\dfrac{A}{2} $ thì $\varphi_2= \dfrac{ \pi}{3}$ vậy độ lệch pha $\Delta \varphi =\boxed{ \dfrac{2 \pi}{3}}$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Độ lệch pha giữa hai dao động là: Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa dao động thứ 2 và dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
minhdoan Độ lệch pha giữa $x_{2}$ và $x_{3}$ Bài tập Dao động cơ 2
thien than cua gio Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
anzaiii Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Độ lệch pha 2 dao động này bằng Bài tập Dao động cơ 1
A Độ lệch pha giữa 2 dao động là? Bài tập Dao động cơ 5
N Để biên độ dao động tổng hợp bằng $a\sqrt{5}$ , thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
T Tính độ lệch pha giữa hai nguồn Bài tập Dao động cơ 6
H Tìm độ lệch pha của hai dao động Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Tính độ sai lệch của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 0
kiemro721119 Khi con lắc cân bằng trong điện trường thì giá trị góc lệch và cường độ điện trường là gì? Bài tập Dao động cơ 0
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Khi t=4s li độ của M' là: Bài tập Dao động cơ 2
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top