Con lắc đơn $l_2$ có chu kì dao động là?

Bài toán
Con lắc đơn có chiều dài $l_2$, đặt cạnh con lắc đơn có chiều dài $l_1=100cm,\left(l_2
Mod: Bạn nên tham khảo nội quy và cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong diễn đàn trước khi trao đổi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập nhé !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc đơn có chiều dài $l_2$, đặt cạnh con lắc đơn có chiều dài $l_1=100cm,\left(l_2
Mod: Bạn nên tham khảo nội quy và cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong diễn đàn trước khi trao đổi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập nhé !
Lời giải
$T_2<>
Áp dụng công thức tính thời gian để 2 con lắc dao động trùng phùng: $t=nT_1=\left(n+1\right)T_2$
Rút $n=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$ rồi thay trở lại
$ \Rightarrow t=\dfrac{T_1T_2}{T_1-T_2}=\dfrac{8}{3}$
Chia cả tử cho $T_1T_2 \Rightarrow \dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}=\dfrac{3}{8}$
$T_1={2\pi }\sqrt{\dfrac{l_1}{g}}=2s$
$ \Rightarrow T_2=1,143s$
 
Last edited:
Lời giải
$T_2<>
Áp dụng công thức tính thời gian để 2 con lắc dao động trùng phùng: $t=nT_1=\left(n+1\right)T_2$
Rút $n=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$ rồi thay trở lại
$ \Rightarrow t=\dfrac{T_1T_2}{T_1-T_2}=\dfrac{8}{3}$
Chia cả tử cho $T_1T_2 \Rightarrow \dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}=\dfrac{3}{8}$
$T_1={2\pi }\sqrt{\dfrac{l_1}{g}}=2s$
$ \Rightarrow T_2=1,143s$
Bạn ơi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này t =8/3 hay là sao mình chưa hiểu hay là T1T2= 8VÀ T1-T2=3 vậy cảm #:-sơn nhá
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 So sánh 2 con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T Bài tập Dao động cơ 1
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Lực kéo về của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
K Gia tốc min của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
Nguyễn Hương Ly Dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 22
giolanh Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chu kì con lắc đơn khi đó là? Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Đình Huynh Li độ góc của con lắc đơn gần nhất với giá trị Bài tập Dao động cơ 4
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào Bài tập Dao động cơ 2
minhtangv Tìm gia tốc con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
L Chu kì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 4
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Khi nhiệt độ tăng thì con lắc đơn dao động nhanh hay chậm? Bài tập Dao động cơ 4
B Tính công cần cung cấp duy trì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
Hoàng Phong Khi quả nặng của con lắc đơn không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Con lắc đơn dao động biểu kiến....Hỏi chu kỳ thật? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Động năng của con lắc đơn khi li độ góc 4,5° là Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
D Chiều dài của con lắc đơn bằng Bài tập Dao động cơ 1
Nắng Gia tốc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 2
Mai NTM Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $ Bài tập Dao động cơ 2
T Bài toán con lắc đơn dao động gắn với lò xo Bài tập Dao động cơ 5
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
hoangmac Tính chu kì của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 11
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
inconsolable Chu kì của con lắc đơn khi đặt trong không khí là Bài tập Dao động cơ 1
thichhocvatli Tính chu kì dao động của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
M Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hòa của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
2 Chu kỳ dao động của hệ con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 8
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top