Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc: $\lambda _1$(tím) $= 0,4μm,$ $\lambda _2\left(lam\right) = 0,48μm,$ $\lambda _3\left(đỏ\right) = 0,72μm.$ Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 35 vân màu tím. Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 30 vân lam, 20 vân đỏ
B. 31 vân lam, 21 vân đỏ
C. 29 vân lam, 19 vân đỏ
D. 27 vân lam, 15 vân đỏ
Giải
- Ta có: $i_{trùng}=49i_1=45i_2=30i_3$
=$\Rightarrow$ Vị trí trùng đầu tiên ứng với $k_1=49$ tức là có 48 vân tím được nhìn thấy sao đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lại để là 35 không hiểu!
 
Tiếp là $\dfrac{k_3}{k_2}$=$\dfrac{\lambda_2}{\lambda_3}$=$\dfrac{20}{30}$
vì có 35 vân tím=36-1
nên số vân lam=30-1=29
số vân đỏ =20-1=19
đáp án C
làm như này thì không phải lập bảng nữa nhé đây là cách ngắn nhất.
 
Tiếp là $\dfrac{k_3}{k_2}$=$\dfrac{\lambda_2}{\lambda_3}$=$\dfrac{20}{30}$
vì có 35 vân tím=36-1
nên số vân lam=30-1=29
số vân đỏ =20-1=19
đáp án C
làm như này thì không phải lập bảng nữa nhé đây là cách ngắn nhất.
Lời giải bạn hay đấy nhưng thực tế đâu có thể tồn tại 35 vân tím đâu nhỉ...? Chắc đề ra có vấn đề vì giữa VSTT với vân sáng cùng màu với nó gần nhất chỉ là 18-1=17 vân tím mà thôi
 
Lời giải bạn hay đấy nhưng thực tế đâu có thể tồn tại 35 vân tím đâu nhỉ...? Chắc đề ra có vấn đề vì giữa VSTT với vân sáng cùng màu với nó gần nhất chỉ là 18-1=17 vân tím mà thôi
Vậy mọi người có thể giải thích cho e chỗ đó được chứ, không hiểu con số 35 ra để làm gì?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Love_is_so_vague Trên màn quan sát đủ rộng, số màu của hệ vân giao thoa là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
wtuan159 Số vân sáng cùng màu vân trung tâm? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng trùng màu vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Heavenpostman Số vân sáng có màu của ánh sáng đơn sắc $\lambda _{2}$ ... ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
banana257 Số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trong đoạn $M_1M_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 6
dtdt95 Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm. Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Số vân cùng màu với vân trung tâm trên đoạn $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Tìm số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trên màn ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
otdo95 Số vân sáng màu có $\lambda = 0,585\mu m$ quan sát thấy là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top