Kết quả tìm kiếm

 1. Thanh Lam

  Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3} mm $ là?

  Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 22 cm có 2 nguồn sóng kết hợp ngược pha, cùng biên độ 2mm, phát sóng với bước sóng là 4cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền đi. Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3}$ mm là? 18 20 22 8
 2. Thanh Lam

  Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu

  Một hỗn hợp phóng xạ có hai chất phóng xạ X và Y. Biết chu kì bán rã của X và Y lần lượt là $T_{1}=1h; T_{2}=2h$ và lúc đầu số hạt X bằng một nửa số hạt Y. Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu? 0,69 h 1,5 h 1,26 h 1,39 h
 3. Thanh Lam

  Tốc độ hạt nhân X?

  Hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân $_{7}N^{14} $ đứng yên, gây ra phản ứng: $\alpha + _{7}N^{14} \rightarrow _{1}H^{1} + X $. Biết vận tốc của proton bắn ra có phương vuông góc với vận tốc hạt $\alpha $. Cho biết khối lượng các hạt nhân: $m_{\alpha } = 4,0015u...
 4. Thanh Lam

  Động năng mỗi hạt X là?

  Hạt nhân Hidro bắn phá hạt nhân $Li^7$ đứng yên gây ra phản ứng: $_{1}H^{1} + _{3}Li^{7} \rightarrow 2X $. Biết tổng năng lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng ít hơn tổng năng lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là 17 MeV, hai hạt nhân X có cùng véctơ vận tốc và không sinh ra bức xạ $\gamma$...
Top