Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Phương pháp xác định vận tốc máy bay ??

  Một máy bay siêu âm quân sự (vận tốc máy bay lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí) bay ngang qua đỉnh đầu. Hãy lập phương án xác định vận tốc của máy bay bằng cách quan sát từ mặt đất. Cho vận tốc truyền âm trong không khí u = 340 m/s. Mình rất gấp... mong các bạn gúp đỡ..
 2. T

  Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ???

  Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau $AB=l=3m$ có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước với tốc độ 1,2 m/s. O là trung điểm của AB. Gọi P là một điểm rất xa so với khoảng cách AB và tạo $\theta = POB $ . Khi P nằm trên đường cực tiểu gần...
 3. T

  Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là

  Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8 cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình $u_A=u_B = a\cos \left(\omega t\right)$ . C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v= \sqrt{2} -1$...
 4. T

  Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ?

  Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị rất nhỏ) . Điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị Co để bắt được sóng điện từ có tần số góc $\omega $. Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để xuất điện động cảm ứng có giá trị không đổi nhưng...
Top