Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Mình cũng hiểu rồi :D

  Mình cũng hiểu rồi :D
 2. H

  Chu kì dao động của vật khi đó

  Ta có biên độ của vật $a=\omega ^{2}A=3g$. $\Rightarrow A=30cm$. Vị trí cân băng của con lắc cao hơn sàn là $15cm$. $\Rightarrow T^{'}=\dfrac{2T}{3}=\dfrac{2\pi }{15}$
 3. H

  Động năng hạt nhân $\alpha $ là

  Bài toán Dùng hạt $\alpha $ làm đạn bắn phá hạt nhân $N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +_{7}^{14}\textrm{N}\rightarrow _{1}^{1}\textrm{p}+_{8}^{17}\textrm{O}$. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là $1,21MeV$ và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc. Lấy khối...
 4. H

  Nhật kí mùa thi 2013

  Ừ. Mình mới lấy giấy báo về xong
 5. H

  Nhật kí mùa thi 2013

  THi Cảnh sát hay AN thế :D... Đã có giấy báo rồi à
 6. H

  Khi động năng của con lắc 1 là cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là?

  hieubuidinh Góc lệch là $60^{0}$ thì mình nghĩ $x_{2}= \dfrac{A_{2}}{2}$ chứ. Khi đó $W_{d2}=3/4W_{2}$. Tương tự thì tìm được $W_{d2}=3W$. Mình sai ở đâu đây
 7. H

  C biến thiên Hệ số công suất của mạch ứng với $C_{1}$ và $C_{2}$ lần lượt là

  Đây là đề QH huê lần 3. Mình cũng làm như bạn. thấy không có đáp án lạ quá
 8. H

  C biến thiên Hệ số công suất của mạch ứng với $C_{1}$ và $C_{2}$ lần lượt là

  Bài toán Đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm L điện trở thuần R, tụ điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên, M là điểm nối giữa L và R, N là điểm nối giữa R và C. Khi $C=C_{o}$ thì điện áp giữa hai đầu MB lệch pha so với AM là $135^{o}$ và $U_{AB}=U_{C}$. Khi $C=C_{1}$...
 9. H

  Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là

  $P=\dfrac{U^{2}}{R}\cos^{2}\varphi $ dùng công thức này để tính này cậu
 10. H

  Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là

  Đề số 4 của thầy Hồ Hoàng Việt. chắc đáp an bị nhầm rồi
 11. H

  L biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ là

  Mình cũng thấy đề vô lý.. đề của thầy Việt lần 4
 12. H

  Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là

  Bài toán Mạch $AB$ gồm $R,C$,cuộn cảm mắc theo thứ tự. Gọi $M$ là điểm giữa $R$ và $C$, $N$ là điểm giữa tụ $C$ và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f=50Hz$ thì đo được hiệu điện thế $M,B$ là $\dfrac{U}{\sqrt{3}}$, điện áp...
 13. H

  L biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ là

  Bài toán Cho đoạn mạch $AB$ gồm $AM$ có cuộn cảm thuần $L$ thay đổi được. Đoạn $MB$ gồm $R$ và $Z_{C}$. Đặt vào $AB$ một điện áp xoay chiều ổn định $u=U\sqrt{2}\cos\omega t(V)$ thì $Z_{C}=3R$. Khi $L=L_{1}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ có giá trị $U_{1}$ và điện áp tức thời hai...
 14. H

  @[58:Spin9x] xem lại mail nhé. Mình gửi 2 lần rồi mà

  @[58:Spin9x] xem lại mail nhé. Mình gửi 2 lần rồi mà
 15. H

  @[696:dauxutocroi] rồi nhé

  @[696:dauxutocroi] rồi nhé
 16. H

  Đề lý giờ ít đề hay lắm. mình tìm mà chả thẩy @[408:__Black_Cat____!]

  Đề lý giờ ít đề hay lắm. mình tìm mà chả thẩy @[408:__Black_Cat____!]
 17. H

  Mình gửi rồi mà.. cái file PDF ý.

  Mình gửi rồi mà.. cái file PDF ý.
 18. H

  @[58:Spin9x] rồi nhé

  @[58:Spin9x] rồi nhé
Top