Kết quả tìm kiếm

  1. Trần Duy Tân

    Tài liệu hiệu điện thế giới hạn

    Các thầy có tài liệu về chuyên đề Hiệu điện thế giới hạn trong tụ điện cho em tham khảo được không ạ vì trường em đang thi viết về chuyên đề này ạ em cảm ơn
  2. Trần Duy Tân

    Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .

    Ba tụ $C_1 = 1\mu F$ , $C_2=2\mu F$ , $C_3=3\mu F$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất?. Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này . =))=))
Top