Kết quả tìm kiếm

  1. Uchiha Sasuke

    Tìm quỹ đạo của máy bay siêu âm bay.

    Tìm quỹ đạo của máy bay siêu âm bay với vận tốc không đổi $v$ trong mặt phẳng đúng xy mà người phi công lái để sao cho cùng một thời điểm các bạn của mình đứng trên sân bay đều nghe được tiếng gầm của động cơ từ mọi vị trí của quỹ đạo dội về. Xác định vị trí điểm kết thúc của quỹ đạo. Tính thời...
  2. Uchiha Sasuke

    Tìm chiều cao mái nhà.

    Các giọt nước, tách ra khỏi mái nhà một cách đều đặn và cùng rơi tự do. Đúng lúc giọt 1 tiếp đất thì giọt thứ $5$ bắt đầu rơi, và khoảng cách giữa giọt $2$ và giọt $3$ là $2,5\left(m\right)$. Tìm chiều cao mái nhà?
Top