Kết quả tìm kiếm

  1. Luhan

    Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng?

    Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có $N_1=1100$ vòng được nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $220V$. Thứ cấp gồm hai cuộn: $N_2= 55$ vòng,$N_3=110$ vòng. Giữa hai đầu $N_2$ đấu với điện trở $R_1=11\Omega $, giữa hai đầu $N_3$ đấu với điện trở $R_2=44\Omega $. Cường độ dòng điện...
  2. Luhan

    Xác định các phần tử trong hộp X

    Mạch điện gồm AB gồm đoạn AN và NB. AN gồm R nối tiếp với tụ điện C. NB gồm hộp đen X. NB có khóa K. Khi khóa K đóng: UR=200V, UC=150V. Khi khóa K ngắt: UAN=150V, UNB=200V. Xác định các phần tử trong hộp X? Làm giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với!
Top