Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là...

  Bài toán: Nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 318 nm .Công suất bức xã của nguồn là $4\pi$ (mW).Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... A.$1.6.10^{12}$ B.$3.2.10^{12}$ C.$16.10^{12}$ D.$32.10^{12}$
 2. T

  Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot

  Bài toán: Ca tốt của một TBQD có công thoát bằng 2.07 eV ,được chiếu sáng bởi một tia chùm ánh sáng trắng(có bước sóng từ 0.41 $\mu m$ đến 0.75$\mu m$).Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot bằng : A.$1.02.10^5 m/s$ B.$2.04.10^5 m/s$...
 3. T

  Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$

  Bài toán: Khi chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda =0.4\mu m$ vào catot của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là $-U_h$.Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$.Tìm $\lambda '$ A. $0.5 \mu m$ B. $0.4 \mu m$ C. $0.24 \mu m$ D...
 4. T

  Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M tới đường thẳng qua $O_1 O_2$

  Bài toán: Hai nguồn sóng $O_1$ và $O_2$ cách nhau 20cm dao động cùng pha, cùng f=30Hz trên mặt chất lỏng.Tốc độ truyền sóng là 1,5m/s.Xét đường tròn tâm $O_1$, bán kính $O_1 O_2$ trên mặt chất lỏng.Gọi M là điểm dao động mạnh nhất nằm trên đường tròn .Tìm khoãng cách ngắn nhất từ M tới đường...
 5. T

  Nếu tăng khoảng cách a một đoạn y thì M là vân sáng bậc 3k. Nếu tăng a một đoạn 2y thì ở M là

  Bài toán: Trong thí nghiệm Young, bước sóng $\lambda$ và khoãng cách D giửa màn và mặt phẳng 2 khe được giữ không đổi. Cho khoảng cách 2 khe $S_1 S_2$ có thể thay đổi sao cho trị trí vân trung tâm không đổi. Tại vị trí M trên mèn lúc đầu ($S_1 S_2$=a)là vân sáng bậc 4 . Nếu giảm khoãng cách a...
 6. T

  Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$

  Bài toán: Dùng bức xạ ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$ chiếu vào catot của tế bào quang điện (có giới hạn quang điện $\lambda _o $), và để triệt tiêu dòng quang điện phải dùng hiệu điện thế hãm $U_h$.Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda...
 7. T

  Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu

  Bài toán: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào 1 điểm cố định .Treo vào đầu còn lại của lò xo 1 vật m=100g , sao đó dùng một đoạn dây nhẹ nối thêm vật m'=50g vào vật thò lò xo có độ dãn tổng cộng 12 cm .Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng...
 8. T

  Tìm giá trị r

  Bài toán: Đặt 1 điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi}$(H) nối tiếp với một tụ điện. Dùng von kế có điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây và giữa 2 đầu tụ điện thì có chỉ số lần lượt là 160V và 56V...
 9. T

  Tìm hiệu điện thế cực đại

  Bài toán: Dùng ánh sáng trắng (gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng thay đổi từ $0.38\mu m$ đến $0.76\mu m)$ chiếu vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện bằng $ 0.57\mu m$ thì tấm kim loại có hiệu điện thế cực đại bằng bao nhiêu ? A. 1.743 v B. 2.18 v C. 1.09 v D. 0.78 v
 10. T

  Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB

  Bài toán: Trên day đàn hồi AB nằm ngang đang xay ra sóng dừng với B là điểm nút ,C là bụng gần B nhất với BC=14cm.Gọi M là 1 vị trí trong khoãng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C.Tìm khoãng MB A.$5$ cm B.$3,7$ cm C.$4.67$ cm D.$6.22$ cm
 11. T

  Người ta thấy khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân chính giữa có 9 vân sáng liên tiếp

  Bài toán: Trong thí nghiệm Young khi dùng 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _1$ và $\lambda _2$, với $\lambda _1 =645$nm, người ta thấy khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân chính giữa có 9 vân sáng liên tiếp . Tìm $\lambda _2$ A. 495.5 nm B. 537.5 nm C. 572 nm D. 614.5 nm
 12. T

  Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc .

  Bài toán: Một con lắc đơn có chiều dài $l=0.8 m$ dao động tại nơi có $g=10 m/s^2$.Khi con lắc qua vị trí cân bằng nó có tốc độ 4m/s, khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc . A. $50^0$ B. $45^0$ C. $37^0$ D. $60^0$ Bài này mình làm như sau ...
 13. T

  Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng là

  Bài toán Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , dao động điều hòa cới cơ năng là E. Trong quá trình dao động lực đàn hồi lò xo luôn hướng lên và có độ lớn dao động từ 0 đến $F_M$. Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng là A. $\Delta l_o =\dfrac{4E}{F_M}$ B. $\Delta l_o =\dfrac{W}{2F_M}$ C. $\Delta l_o...
 14. T

  Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng

  Bài toán Trên mặt nước có hai điểm $S_1$ và $S_2$ cách nhau 4o cm , dao động với phương trình $u_1 =u_2 =\cos20\pi t$.Gọi O là trung điểm $S_1 S_2$ và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0.5 m/s . Xét điểm M( không trùng với O) nằm trên đường trung trực của $S_1 S_2$ dao động cùng pha với $S_1$...
 15. T

  Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm .

  Bài toán Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=4\cos(4\pi t-\dfrac{\pi}{6})$ (cm,s).Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . A. $t=\dfrac{3}{8}$ B. $t=\dfrac{1}{8}$ C. $t=\dfrac{11}{24}$ D. $t=\dfrac{5}{24}$
 16. T

  Hộp đen Tìm 2 trong 3 phần tử R L C

  Bài toán Một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R L C mắc nối tiếp.Nếu đặt 1 hiệu điện thế không đổi $U_1$ giữa 2 đầu đoạn mạch thì không có dòng điện qua mạch.Nếu đạt 1 hiệu điện thế xoay chiều u có giá trị hiệu dụng 80v, tần số f=50Hz thì dòng điện xoay chiều trong mạch có cường độ hiệu dụng 2A...
 17. T

  Tìm khoảng cách ban đầu giữa 2 khe

  Bài toán Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc xác định, thì tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 5.Sau đó giảm khoảng cách hai khe một đoạn bằng 0.2mm thì tại M trở thành vân tối thứ 5 so với vân trung tâm.Ban đầu khoãng cách giữa 2 khe là A. 2,2 mm B. 2 mm C. 1 mm D. 1,2...
 18. T

  Khi con lắc qua vị trí $\alpha = 37$ độ (cos37 =0.8)thì động năng bằng bao nhiêu ?

  Bài toán Một con lắc dao động với biên độ góc $\alpha _0 =60$ độ thì có cơ năng toàn phần là W. Khi con lắc qua vị trí $\alpha = 37$ độ $(\cos37 =0.8)$ thì động năng bằng bao nhiêu ?
 19. T

  Tìm một trong các vị trí có màu giống vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một đoạn

  Bài toán Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a=1mm, D=2m .Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $0.6 \mu m$ và $0.5\mu m$, thì một trong các vị trí có màu giống vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một đoạn A. 33mm B. 15mm C. 22.5mm D. 24mm
 20. T

  Tìm tốc độ truyền sóng trên dây

  Bài toán Khi quan sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên hai đầu cố định, ta thấy điểm dao động với biên độ bằng nữa biên độ bụng sóng cách nút sóng gần nhất đoạn 5cm. Biết sóng truyền trên có f=50Hz.Tìm tốc độ truyền sóng trên dây
Top