Kết quả tìm kiếm

 1. boyvodanh97

  Xác định giá trị của $R$

  Một điện trở R nhúng vao nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dùng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng $1,2\left(A\right)$ qua điện trở và ta điều chỉnh lưu lượng dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra so với nước vào là $2^o$. Biết lưu lượng của dòng nước là $864{cm^3}$/phút...
 2. boyvodanh97

  Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$?

  Một cuộn dây có $200$ vòng, diện tích mỗi vòng $300 cm^2$, được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ $0,015 T$. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó. Vuông góc với từ trường. Khi vận tốc quay bằng $w$ thì suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn dây là $7,1 \left(V\right)$...
 3. boyvodanh97

  Biên độ sóng $A$ có giá trị là

  Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ $v$. Phương trình sóng của một điểm $O$ trên phương truyền sóng đó là $U_0=A\cos \left(\dfrac{2\pi t}{T}\right)cm$. Một điểm $M$ cách $O$ khoảng $x=\dfrac{\lambda }{3}$ thì ở thời điểm $t=\dfrac{T}{6}$ có độ dịch chuyển $U_M =...
 4. boyvodanh97

  Điểm $M$ trên mặt nước sẽ dao động với biên độ là?

  Sao mình tính mãi ra biên độ bằng 4 nhỉ
 5. boyvodanh97

  Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$

  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm $A$ và $B$ cách nhau $4 cm$. Biết bước sóng là $0,2 cm$. Xét hình vuông $ABCD$, số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn $CD$ là $11$ $41$ $17$ $39$
 6. boyvodanh97

  chán

  chán
 7. boyvodanh97

  Điểm $M$ trên mặt nước sẽ dao động với biên độ là?

  Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước có $2$ nguồn sóng cùng pha, biên độ lần lượt là $4 cm$ và $2 cm$, bước sóng là $10 cm$. Điểm $M$ trên mặt nước cách $A$ $25cm$ và cách $B$ $30cm$ sẽ dao động với biên độ là $6 cm$ $2 cm$ $8 cm$ $4 cm$
 8. boyvodanh97

  Tính cường độ dòng điện trong mạch

  Câu c, mod có thể vẽ đường tròn được không?
 9. boyvodanh97

  Tính cường độ dòng điện trong mạch

  Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = 2\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{3}\right) A$. a, Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t = 0,5 \left(s\right)$; $t = 0,125 \left(s\right)$. B, Tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có giá trị $1 A$. C, Tại thời điểm t cường độ...
 10. boyvodanh97

  Tính $S$

  Tại sao lại nhân thêm 4A
 11. boyvodanh97

  Tính $S$

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ và tần số $10 Hz$, biên độ sóng không đổi là $2 cm$. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $S cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường $30 cm$. Tính $S$ $S = 60 cm$ $S =50cm$ $S = 56 cm$ $S = 40 cm$
 12. boyvodanh97

  Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $72 cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ $100 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ và tần số $20 Hz$, biên độ sóng không đổi là $4 cm$. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $72 cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng $20 cm$ $12cm$ $25 cm$ $22,5cm$
 13. boyvodanh97

  Chu kỳ dao động của vật là

  Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo có chiều dài $40 cm$. Khi ở vị trí $x = 10 cm$ vật có tốc độ $20\pi \sqrt{2}$ cm/s. Chu kỳ dao động của vật là $T=1,2\left(s\right)$ $T=0,5\left(s\right)$ $T=0,1\left(s\right)$ $T=5\left(s\right)$
 14. boyvodanh97

  Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc?

  Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng $m = 100 \left(g\right)$ được treo vào một sợi dây có chiều dài $\iota =0,5m$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tích điện cho quả cầu đến điện tích $q = –0,05 C$ rồi cho nó dao động trong...
 15. boyvodanh97

  Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần ?

  Một hòn bi nhỏ khối lượng $m$ treo ở đầu một sợi dây và dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g$. Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích $q > 0$ và đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ $E$ thẳng đứng hướng xuống dưới sao cho $qE = 3mg$ tăng...
 16. boyvodanh97

  Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có $E = 5.106 V/m$ nằm ngang thì vị trí cân bằng mới của vật

  Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ với chu kỳ $T = 2 \left(s\right)$, vật có khối lượng $m = 200 \left(g\right)$ mang điện tích $q = 4.10^{–7}C$. Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có $E = 5.10^6 \dfrac{V}{m}$ nằm ngang thì vị trí cân bằng...
 17. boyvodanh97

  Tính chu kỳ dao động

  Một con lắc đơn có vật nặng $m = 80\left(g\right)$, đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn $E = 4800 \dfrac{V}{m}$. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu kỳ dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là $T_0= 2 \left(s\right)$, tại...
 18. boyvodanh97

  Khi nhiệt độ tăng thì con lắc đơn dao động nhanh hay chậm?

  Một con lắc đơn dao động với chu kỳ $2\left(s\right)$ ở nhiệt độ $25^{o}C$, dây treo làm bằng kim lọai có hệ số nở dài $2.10^{-5}K^{-1}$. Khi nhiệt độ tăng lên đến $45^{0}C$ thì nó dao động nhanh hay chậm với chu kỳ là bao nhiêu nhanh $2,0004\left(s\right)$ chậm $2,0004\left(s\right)$ chậm...
Top