Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Tính khoảng thời gian từ lúc ném đá đến lúc nó rơi xuống mặt đất

    Một tấm bê tông nằm ngang được cần cẩu nhấc thẳng đứng lên cao với gia tốc $a=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Bốn giây sau khi rời mặt đất, người ngồi trên tấm bê tông ném một hòn đá với vận tốc $v_0$ = 5,4 m/s theo phương làm với tấm bê tông một góc a = $30^o$. Tính khoảng thời gian...
Top