Kết quả tìm kiếm

 1. THL

  Truyền tải điện Độ giảm hiệu điện thế

  Truyền từ nơi tải đến dân cư dòng điện I không đổi và hệ số công suất bằng 1. Nên ta có: $\dfrac{{{P}_{TT}}}{P}=\dfrac{{{U}_{T}}}{U}$ Lúc đầu: $H=0,9=\dfrac{{{P}_{TT}}}{P}$ Lúc sau: $\dfrac{P_{TT}}{P}=\dfrac{U_{T}}{U}\Leftrightarrow \dfrac{0,7{{P}_{TT}}}{P}=\dfrac{U_{T}}{U}=0,7 \times 0,9=0,63...
 2. THL

  Test công thức toán

  $\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}-\dfrac{{{R}^{2}}C}{2L}+3\pi $
 3. THL

  L có có thể nhận giá trị nào sau đây ?

  các em tham khảo, trong quá trình gõ bị sai sót :D.
Top