Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động.

  Bài toán Hai vật $A$ và $B$ có cùng khối lượng là $100 \, g$ được gắn ở hai đầu của lò xo có độ cứng $k=100 \, N/m.$ Hệ được treo thẳng đứng nhờ dây nhẹ, không dãn, một đầu dây treo vào giá cố định và đầu còn lại gắn vào vật $B.$ Từ VTCB truyền cho vật $A$ vận tốc $40 \pi \, cm/s$ hướng lên để...
 2. D

  Tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao động có biên độ là $x$. Tính $x$

  Bài toán Ở mặt thoáng của một chất lỏng có nguồn sóng tại $O$ dao động theo phương thẳng đứng có biên độ $6 \, mm,$ bước sóng $8\, cm.$ Ở thời điểm $t_1$ tại $M$ cách $O$ một khoảng $10 \, cm$ dao động có li độ $3\sqrt{2} \,mm$ theo chiều dương thì tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao...
 3. D

  Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$

  Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 : Một vật dao động điều hòa có phương trình : $x = 8 \cos \left (\pi t - \dfrac{\pi}{4} \right ) \, (cm).$ Thời điểm thứ $2012$ vật qua vị trí có động năng bằng ba lần thế năng là ?
 4. D

  f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=100 \sqrt{2} \cos \omega t, \,$ có $\omega$ thay đổi trên đoạn $[100 \pi ; \, 200 \pi],$ vào hai đầu một đoạn mạch có $R, \,L, \,C$ mắc nối tiếp với $R=100 \, \Omega, \,L = \dfrac{1}{\pi}\, H, \, C=\dfrac{10^{-4}}{\pi} \, F.$ Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu...
 5. D

  C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan.

  Bài toán Cho mạch điện $AB$ gồm hai đoạn mạch $AM$ và $MB.$ Trong đó đoạn mạch $AM$ gồm điện trở thuần $R$ và tụ điện có điện dung $C,$ đoạn mạch $MB$ gồm cuộn dây có độ tự cảm $L.$ Biết điện áp hai đầu đoạn mạch $u_{AB}=160 \sin 100\pi t \, (V).$ Ta điều chỉnh $C$ để công suất mạch cực đại và...
 6. D

  Bài toán xác định điểm cực đại trên đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước.

  Bài toán : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp $A$ và $B$ cách nhau $10cm$ dao động theo phương vuông góc với mặt nước theo các phương trình $u_1=u_2=3 \cos (20\pi t+ \pi ) \,\,(cm).$ Cho vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $10 \,cm/s.$ Xét đường tròn trên mặt nước có tâm là trung điểm $I$ của...
Top