Kết quả tìm kiếm

 1. Sao Mơ

  Tính giá trị $U_{AM}$ khi chưa thay đổi L.

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=150V$ vào 2 đầu đoạn mạch AB :R thuần ,C,L nối tiếp theo thứ tự trên có L thay đổi được. M giữa R,C.Sau khi thay đổi L thì $U_{MB}$ tăng $2\sqrt{2}$ lần .Dòng điện trong mạch trước và sau vuông pha. Tính giá trị hiệu dụng $U_{AM}$ khi...
 2. Sao Mơ

  f biến thiên Giá trị của R bằng:

  Bài toán Đoạn mạch RLC có $L=\dfrac{\pi }{2}H$ .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=U_{0}.\cos(\omega t).\omega $ thay đổi được.Điều chỉnh $\omega $ thì thấy khi $\omega =\omega _{1}$ hoặc $\omega =\omega _{2}$( $\omega _{1}>\omega _{2}$)thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu...
 3. Sao Mơ

  Lệch pha Giá trị của $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ là:

  Bài toán Cho mạch RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm.Biết $L=\dfrac{1}{4\pi }H;C=\dfrac{10^{-2}}{48\pi }F$.R là biến trở .Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $u=120\sqrt{2}.\cos(120\pi t)$.Điều chỉnh R thì thấy có 2 giá trị của R để mạch có cùng công suất $P=576$.Gọi $\varphi _{1};\varphi...
 4. Sao Mơ

  Giá trị của $P_{max}$ bằng

  Bài toán Cho đoạn mạch AB không phân nhánh mắc theo thứ tự:một cuộn cảm ,một tụ điện C thay đổi được ,một điện trở R=50.Giữa A,B có một điện áp xoay chiều luôn ổn định $u=164\sqrt{2}sin(\omega t)$.Cho C thay đổi .Khi dung kháng của tụ bằng $40\Omega $ thì điện áp 2 đầu cuộn cảm lêch pha...
 5. Sao Mơ

  L biến thiên Tỉ số $P_{1}/P_{2}$

  Bài toán Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L thay đổi được ,điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kế có điện trở rất lớn .Khi $L=L_{1}$ thì vôn kế chỉ$ V_{1}$ ,độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu đoạn mạch với dòng điện là $\varphi _{1}$,công suất tiêu thụ...
 6. Sao Mơ

  Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng

  Bài toán Cho mạch điện AB gồm AM và MB nối tiếp,trong đó AM chứa điện trở R nối tiếp tụ điện C.MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)(V)$.Biết $u_{AM}$ vuông pha với $u_{MB}$ với mọi $\omega$.Khi mạch xảy ra cộng hưởng với...
 7. Sao Mơ

  Số điểm dao động với biên độ 4mm trên đường trung bình song song cạnh AB là:

  Bài toán Cho 2 nguồn sóng kết hợp trên mặt nước $u_{1}=6\cos(10\pi t+\dfrac{\pi }{3});u_{2}=2\cos(10\pi t-\dfrac{\pi }{2})$ tại 2 điểm A,B cách nhau 30cm.Cho tốc độ truyền sóng 10cm/s.Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi.Điểm C trên mặt nước sao cho tam giác ABC vuông cân tại...
 8. Sao Mơ

  Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính?

  Bài toán Một lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC.Chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp vào mặt bên AB đi lên từ đáy.Chiết suất của lăng kính với ánh sáng đỏ là $\sqrt{2}$ đối với màu tím là $\sqrt{3}$.Giả sử ban đầu lăng kính ở vị trí mà tia tím truyền đối xứng qua lăng kính.Hỏi phải quay...
 9. Sao Mơ

  Tỉ số động năng vật nặng lúc tốc độ vật cực đại và động năng lúc lò xo không biến dạng:

  Bài toán Một con lắc lò xo nằm ngang không ma sát đang ở VTCB đột ngột tác dụng lên vật năng một lực F không đổi dọc theo trục lò xo thì thấy con lắc dao động.Khi tốc độ vật đạt cực đại thì lực F đột ngột đổi chiều.Tìm tỉ số động năng vật nặng lúc tốc độ vật cực đại và động năng lúc lò xo...
 10. Sao Mơ

  MBA Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp:

  Bài toán Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở $R=30\Omega $ .Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200V và 220V,cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A.Bỏ qua hao tổn...
 11. Sao Mơ

  Giá trị $C_{x}$ và tần số $f_{x}$

  Bài toán Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp ,điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch $u=220\sqrt{2}.\cos(2\pi f)(V)$ ;$R=100\Omega$ cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }H$ Tụ điện C và f thay đổi được.Điều chỉnh $C=C_{x}$ sau đó điều chỉnh tần số $f=f_{x}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ C đạt cực đại,giá...
 12. Sao Mơ

  Sau đó giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

  Câu hỏi Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp (trong đó R,L không đổi ,C thay đổi).Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=100\cos(100\pi t)V$.Ban đầu C có giá trị sao cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là lớn nhất ,sau đó giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. Giảm...
 13. Sao Mơ

  Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay sau khi thả lần thứ nhất là ?

  Bài toán Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng .Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động .Lần thứ nhất ,nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhât đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x.Lần thứ hai ,đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến...
 14. Sao Mơ

  Hiện tượng xảy ra là:

  Câu hỏi Giới hạn quang điện của kẽm là$ 0,35\mu m$ , một tấm kẽm đang tích điện dương có hiệu điện thế $1,4V$ nối với một điện nghiệm. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng biến thiên trong khoảng từ$ 0,25\mu m$ đến $0,65\mu m$ trong thời gian đủ dài thì hiện tượng xảy ra là: A. Hai lá điện nghiệm có...
 15. Sao Mơ

  Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là:

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=220\sqrt{2}.\cos(100\pi t)(V)$ vào 2 đầu đoạn mạch gồm $R=100\Omega $ ,cuộn cảm $L=\dfrac{2\sqrt{3}}{\pi }H$ và tụ $C=\dfrac{10^{-4}}{\pi \sqrt{3}}F$ .Trong 1chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng...
 16. Sao Mơ

  Số điểm dao động với biên độ cực đại trên OO'

  Bài toán Tại gốc O của hệ trục xOy trên mặt nước là nguồn sóng nước.M,N là 2 điểm cố định trên trục Ox có tọa độ tương ứng là 9cm và 16cm.Dịch chuyển một nguồn sóng O' (giống O) trên trục Oy thì thấy khi góc MO'N có giá trị lớn nhất cũng là lúc M và N là 2 điểm dao động với biên độ cực đại...
 17. Sao Mơ

  Hệ thức nào sau đây đúng ?

  Câu hỏi Lần lượt đặt vào 2 đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp các điện áp xoay chiều $u_{1};u_{2};u_{3}$ có cùng giá trị hiệu dung nhưng tần số khác nhau thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là $i_{1}=I_{0}.\cos(100\pi t)(A);i_{2}=I_{0}.\cos(120\pi t+\dfrac{2\pi }{3})...
 18. Sao Mơ

  Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng ?

  Bài toán Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, dây mảnh có chiều dài l. Từ VTCB kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha _{0}=60^{\circ}$ rối thả nhẹ. Bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: A...
 19. Sao Mơ

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện là

  Bài toán Dòng điện $ i=4\cos^{2}(\omega t)(A)$ A. $\sqrt{6}A$ B. $2\sqrt{2}A$ C. $2+2\sqrt{2}A$ D. $\sqrt{2}A$
 20. Sao Mơ

  Số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:

  Bài toán Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}=0,42\mu m$(tím);$\lambda _{2}=0,56\mu m$(lục);$\lambda _{3}=0,7\mu m$(đỏ). Giữa 2 vân sáng có màu liên tiếp giống màu vân trung tâm có 14 cực đại giao thoa của màu...
Top