Kết quả tìm kiếm

 1. bixxi

  Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức

  Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc: Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Hệ số lực cản tác dụng lên vật
 2. bixxi

  Tại thời điểm t và thời điểm $(t+nT)$ của vật dao động tuần hoàn

  Gọi $T$ là chu kì dao động của một vật dao động tuần hoàn. Tại thời điểm $t$ và tại thời điểm $\left(t+nT\right)$ với n nguyên thì vật: Chỉ có vận tốc bằng nhau. Chỉ có li độ bằng nhau. Chỉ có gia tốc bằng nhau. Có mọi tính chất $\left(a,v,x\right)$ đều giống nhau.
 3. bixxi

  Những đại lượng phụ thuộc vào kích thích ban đầu

  Thầy mình sửa là Biên độ và pha ban đầu . Nhưng mình vẫn chưa hiều lắm, vì li độ và gia tốc cũng phụ thuộc vào kích thích ban đầu mà
 4. bixxi

  Những đại lượng phụ thuộc vào kích thích ban đầu

  Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, những đại lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu? Li độ và gia tốc Chu kì và vận tốc Vận tốc và tần số góc Biên độ và pha ban đầu
Top