Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Lý 10 về chuyển động có lực cản

    Một mô hình tàu thủy $m=0.5\ \text{kg}$ được va chạm truyền vận tốc. $v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi chuyển động tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là $F=0.5v$. Tìm quãng đường tàu đi được cho tới khi: a) vận tốc giảm 1 nửa B) tàu dừng lại
Top