Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ

    Chào các bạn và thầy cố giáo giúp em tính lệch pha=120 độ em cần công thức tổng quát NẾU U LỆCH PHA SO VỚI UR HAY I(UR CÙNG PHA VỚI I) MỘT GÓC 120 ĐỘ NẾU EM VẼ GIẢN ĐỒ VECTO THÌ UR ÂM LÀM SAO TÍNH ĐƯỢC MONG CÁC BẠN VÀ THẦY CÔ GIÁO GIÚP EM BÌNH THƯỜNG THÌ ĐỘ LỆCH PHA TRONG CÁC BÀI GIẢNG CHỈ TỪ 0...
Top