Kết quả tìm kiếm

 1. Lê Thu Huyền

  MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$

  Một máy biến thế có tỉ số vòng dây $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}=\dfrac{220}{127}$. Trong đó $N_{1}$ và $N_{2}$ lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy. Điện trở cuộn sơ cấp $r_{1}=3,6\Omega $ và $r_{2}=1,2\Omega $. Điện trở $R=10\Omega $ được mắc vào cuộn thứ cấp. Xem mạch từ...
 2. Lê Thu Huyền

  Một ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng chiết suất thủy tinh là n1,chất lỏng n ( n<>

  Một ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng chiết suất thủy tinh là $n_{1}$, chất lỏng $n$ ($n
 3. Lê Thu Huyền

  Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$?

  Hai quả cầu dẫn điện bán kính R1, R2 đặt xa nhau và nối với các bản của tụ điện có điện dung C. Ban đầu cả hệ thống đều chưa nhiễm điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu bán kính R1 một điện tích Q. Hãy tính điện tích trên quả cầu R2? Bỏ qua điện dung của dây nối.
Top