Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Tìm $U_{RCmax}$, và $Z_{C}$ khi đó

  Đặt điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng không đổi $U$ , tần số không đổi đổi vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện C thay đổi. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở. Thay đổi C để $U_{RC_{max}}$...
 2. A

  Thời điểm lần thứ 2015 độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về là

  Con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nhỏ m (m < 400 g), lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Vật đang treo ở vị trí cân bằng thì được kéo tới vị trí lò xo dãn 4,5 cm rồi truyền cho vật tốc độ 40 cm/s theo phương thẳng đứng lên trên; lúc này vật dao động điều hòa với cơ năng 40 mJ...
 3. A

  Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây:

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Khi $R=R_{0}$ thì công suất của mạch là P và hệ số công của của mạch là $\cos \varphi _{0}$ , tăng dần giá trị R đến $R=R_{1}$ thì...
 4. A

  Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$

  Cho mạch xoay chiều AB nối tiếp : AM biến trở R, MN chứa r, NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi C sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu AP không phụ thuộc vào R. Giữ nguyên C và thay đổi R; khi $R=R_{1}$ thì điện áp hai đầu AP lệch pha cực...
 5. A

  Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi đang đuổi theo một con muỗi trên một đường thẳng với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 21 m/s của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con...
 6. A

  Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện C thay đổi được. Ban đầu khi $C=C_{1}$: điện áp hiệu dụng ơ hai đầu tụ điện đat giá trị cực đại; dòng điện sớm pha hơn điện áp hai...
 7. A

  Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện C thay đổi được. Ban đầu khi $C=C_{1}$: điện áp hiệu dụng ơ hai đầu tụ điện đat giá trị cực đại; dòng điện sớm pha hơn điện áp hai...
 8. A

  Điện trở có thể nhận giá trị

  Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối chính giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định tần số không đổi bằng 50Hz.. Điều chỉnh L của cuộn...
 9. A

  Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu

  Mạch điện RLC mắc đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối L với C. Giữ nguyên các thông số khác, thay đổi R để công suất mạch cực đại, đồng thời lúc này nếu chỉ thay đổi tần số thì điện áp hiệu dụng trên tụ sẽ giảm. Giữ nguyên R và các thông số khác chỉ thay đổi C sao cho...
 10. A

  Giá trị $\Delta t$ gần giá trị nào nhất sau đây?

  Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng, tại nơi có gia tốc $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa...
 11. A

  Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch

  Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với một tụ điện $C_1$ trong mạch xoay chiều không đổi. Ban đầu điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30V. Thay $C_1$ bằng tụ $C_2=3C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biết dòng điện trong hai trường hợp trên vuông pha. Tìm biên độ của điện áp...
 12. A

  Điểm dao động với biên độ cực đai trên BM xa B nhất là

  Trên mặt nước có 2 nguồn A và B cách nhau 8 cm dao động với phương trình lần lượt là $u_{A}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right); u_{B}=2\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M...
 13. A

  Tụ $C_{2}$ có thể nhận giá trị nào sau đây

  Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L, C nối tiếp, đoạn AM chứa điện trở thuần và cuộn cảm thuần $2R=Z_{L}$, đoạn MB có tự C có thể thay đổi điện dung. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều không đổi, tần số không đổi. Thay $C=C_{0}$ công suất mạch đạt giá trị cực đại. Sau đó mắc...
 14. A

  Tìm g

  Một con lắc đơn chiều dài l dao dộng trong trường trọng lực g. Trong 2s đầu, nó dao động với chu kì $T_{1}=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g+1}}$; trong 4s tiếp theo chu kì là $T_{2}=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}$; trong 4s cuối, chu kì là $T_{3}=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g-0,5}}$. Biết rằng trong 10s nói trên, con...
 15. A

  Công suất trung bình của đèn là

  Một đèn ống được mắc vào nguồn $u=120\sqrt{2}\cos _100\pi t$. Đèn chỉ sáng khi điện áp cực đại giữa 2 đầu đèn đạt $\left|u \right|\geq 84V$. Dòng qua đèn là $i=0,2\sqrt{2}\cos _100\pi t$. Công suất trung bình của đèn là: 22,6W 24,7W 27,4W 13,7W
 16. A

  Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng

  Một con lắc lò xo nằm ngang không ma sát đang ở VTCB thì đột ngột bị tác dụng một lực F không đổi dọc theo trục của lò xo. Khi vật đạt tốc độ lớn nhất đột ngột đổi chiều F. Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng 1,25 2,232 1,75 1,125
 17. A

  Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là?

  Một sóng dọc nguồn O có pt $x=2\cos \left(100\pi t\right) \left(cm\right)$. Vận tốc truyền sóng v=200 cm/s. Xét 2 điểm M, N trên cùng 1 phương truyền sóng cách O lần lượt là OM=7cm; ON=14cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại...
 18. A

  Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển 1 đoạn là

  Trong thí nghiệm Young giao thoa sóng ánh sáng:$a=S_{1}S_{2}=1mm; D=2m; \lambda =0,589\mu m; n_{KK}=1,000293; n_{CK}=1.$ (KK là không khí; CK là chân không; n là chiết suất). Sau khe $S_1$ đặt một ống thủy tinh rỗng dài $l=2 \text{cm}$, hai đầu ống có thành rất mỏng, bên trong là chân không. Hệ...
 19. A

  Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị

  Cho dòng điiện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống hệt nhau đặt trên vòng tròn stato của động cơ không đồng bộ ba pha sao cho trục của ba cuộn dây đồng quy tại tâm O của vòng tròn và hợp với nhau nhứng góc 120 độ. Khi đố từ trường tổng hợp do ba cuộn dây tạo ra ơ O là từ trường quay. Tại thời điểm...
 20. A

  Số điểm giao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu

  Theo mình được biết thì trong giao thoa sóng cơ của 2 nguồn đồng pha; trên đoạn nối 2 nguồn thì số điểm dao động với biên độ max (ngược pha với nguồn)=số điểm dao động với biên độ max(đồng pha nguồn)+1. Vậy thì đối với 2 nguồn ngược pha, vuông pha và tổng quát là 2 nguồn lệch pha nhau một góc...
Top