Kết quả tìm kiếm

 1. andryshevakiev

  Một chất điểm dao động điều hòa thì động năng của chất điểm?

  Bài toán Một chất điểm dao động điều hòa thì động năng của chất điểm A. biến thiên điều hòa với tần số gấp đôi tần số dao động của vật. B. luôn thay đổi theo thời gian. C. cực đại khi vật qua vị trí biên. D. cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng.
 2. andryshevakiev

  Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì

  Bài toán Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì A. các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại. B. khoảng cách giữa hai điểm có biên độ cực đại liên tiếp luôn bằng nửa bước sóng. C. các điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu xen...
 3. andryshevakiev

  Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng

  Bài toán Một photon khi truyền trong chân không có năng lượng $4 J$. Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng A. $4 J.$ B. $2 J.$ C. $ 1 J.$ D. $8 J$
 4. andryshevakiev

  Đề thi thử trường THPT Krông Nô lần 1

  Đề thi thử trường THPT Krông Nô
Top