Kết quả tìm kiếm

 1. Joyka

  Tức thời Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB

  Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha nhau góc Pi/3 rad. Tại thời điểm t1 giá trị tức thời hai điện áp 2 đầu đoạn mạch AM và MB đều bằng 100V. Lúc đó, điện áp tức...
 2. Joyka

  L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ

  Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng 3 vôn kế xoay chiều có điện trở lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở...
 3. Joyka

  Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra

  Nguyên tử đang ở trạng thái kích thíc thứ nhất. Kích thíc nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng?
 4. Joyka

  Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại

  Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài l=1m, đầu trên cố định, đầu dưới treo quả cầu khối lượng m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Con lắc dao động trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc với...
 5. Joyka

  L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây

  Đặt điện áp u=$U_{0}$cos$\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L=L_{1}$ và $L=L_{2}$ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp giữu hai đâu đoạn mạch so với...
 6. Joyka

  f biến thiên Giá trị của $U_{Lmax}$ gần giá trị nào sau đây

  Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos \left(2\pi f\right)$V ổn định, f biến thiên vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với $CR^{2}<2L$. Khi $f=f_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi $f=f_{2}=f_{1}\sqrt{3}$ thì...
 7. Joyka

  Hiệu điện thế giữa anot và catot

  Trong một ống rowngen số e đập vào ca tốt trong mỗi giờ là 18.$10^{18}$. Vận tốc mỗi hạt là 8.$10^{7}$ m/s. Bỏ qua động năng của e khi bứt ra khỏi ca tốt thì hiệu điện thế giữa anot và catot là 34,6kV 36,4kV 12.8kV 18,2kV
 8. Joyka

  Điện trở R có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây

  Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện áp hiệu dụng định mức bằng 90V, hscs của động cơ bằng 0,8 và công suất tiêu thụ điện định mức của nó bằng 80W. Đề động cơ hoạt động bình thường ở lưới điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 110V, người ta mắc nối tiếp động cơ này với điện trở thuần R rồi...
 9. Joyka

  Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là

  Cllx: $m=0.1 \ \text{kg}$, $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát là 0.2. Đưa vật đến vị trí lò xo nén 10cm rồi thả, vật chuyển động theo chiều dương. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều âm lần đâu tiên là 0.8 m/s 0.4 m/s 0.7 m/s 0.45 m/s
 10. Joyka

  Chiều dài l của dây AB là:

  Dây AB hai đầu cố định dài l, trên dây có sóng dừng với hai đầu A và B là các nút sóng. Nếu tăng chiều dài lên gấp đôi và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài thêm 30cm và hai đầu A, B vẫn cố định thì trên dây có 8 nút sóng. Chiều dài l của dây AB là: 4.8mm...
Top