Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi

  Bài toán Cho hệ gôm 2 vật $m_{1}, m_{2}$ nối với nhau bởi 1 lò xo có độ cứng k=100N/m, $m_{1}=100g, m_{2}=200g$, treo cố định bởi một sợi dây mềm, nhẹ( $m_{2}$ nối với dây treo). Kích thích để vật $m_{1}$ dao động với biên độ A, tìm điều kiện của A để tồn tại thời điểm mà khi hệ tuột khỏi giá...
 2. H

  Tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây

  Đặt một khung dây kín hình chữ nhật quay đều bên trong từ trường đều của nam châm hình chữ U với tốc độ góc $\omega _{1}$. Nam châm chữ U cũng quay trên trục quay đó với tốc độ góc $\omega _{2}$. Nếu khung dây quay ngược chiều quay của nam châm thì tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung...
 3. H

  Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang

  Bài toán Xét sóng dọc và sóng ngang truyền theo một phương với bước sóng $\lambda$, tốc độ truyền sóng là $v$. A. Khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha luôn không đổi trong suốt quá trình truyền sóng B. Tốc độ dao động cực đại của sóng dọc luôn nhỏ hơn $\dfrac{\pi v}{2}$ C. Tốc độ dao...
 4. H

  Chọn câu đúng về điện từ trường

  Câu hỏi Chọn phát biểu đúng: A. Điện trường biến thiên luôn sinh ra từ trường biến thiên B. Tốc độ biến thiên của từ trường càng lớn thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường cũng biến thiên đều D. Điện trường biến thiên đều sinh ra từ trường không đổi
Top