Kết quả tìm kiếm

 1. vinh7aa

  Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra.

  Nguyên tử Na chuyển từ trạng thái năng lượng 4S → 3S. Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra. Cho các số bổ chính Rydberg đối với Na là $\Delta _{s} = -1,37 , \Delta _{p} = -0,9$. Cho R = $3,29.10^{15}$ $s^-1$ .
 2. vinh7aa

  Sóng dừng trên dây có dạng $u=Asinkx.coswt$ (cm).

  Sóng dừng trên dây có dạng $u=A\sin kx.\cos wt$ (cm). Biết những điểm trên dây có $A_1 = 3,5cm$ $\left(A_1
 3. vinh7aa

  Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1 và 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 mm và 0,60 mm. Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 (ở cùng một phía so với vân trung tâm) của bức xạ 1 là: 1 vân. 2...
 4. vinh7aa

  Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng

  Vạch thứ hai của dãy Laiman có bước sóng $\lambda = 0,1026 \mu m $ . Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6eV . Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng: 0,482 $\mu m $ 0,725 $\mu m $ 0,832 $\mu m $ 0,866...
 5. vinh7aa

  Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài

  Một quả cầu khối lượng 800g treo vào một điểm cố định bằng sợi dây không giãn (không khối lượng), dài $l=100cm$. Quay cho quả cầu chuyển động tròn đều trong mặt phẳng ngang với $ \omega = 2 \sqrt 5$ (rad/s). Bỏ qua mọi ma sát, lấy $g=10m/s^2$ . Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài
 6. vinh7aa

  Tính $cos\varphi$

  Một con lắc có khối lượng $m=500g$ , dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với phương trình $x=A.\cos( \omega t + \varphi)$ và cơ năng có giá trị $10^{-2}$J. Lấy gốc thời gian khi vật có li vận tốc 0,1 $m/s$ và lực tác dụng vào vật theo chiều dương . Tính $\cos\varphi$ ?
 7. vinh7aa

  Xác định động năng Wđ truyền cho con lắc

  Một con lắc đơn, vật $m=0,2 kg$, dây treo không giản, có trọng lượng không đáng kể, chiều dài $l=1m$ được treo thẳng đứng ở điểm A. Truyền cho vật m một vận tốc theo phương ngang để nó có động năng Wđ. Con lắc chuyển động đến vị trí dây treo lệch góc $\alpha =60^{0}$ so với phương thẳng đứng...
 8. vinh7aa

  Tìm biên độ dao động điều hòa:

  Bài toán Một con lắc lò xo, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 60N/m, vật nặng M = 400g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m = 200g bắn vào M theo phương nằm ngang với tốc độ 2m/s. Va chạm là...
Top