Kết quả tìm kiếm

  1. mega143

    Giữa hai vân sáng này có số vân đỏ là ?

    Một nguồn sáng điểm phát đồng thời hai bức xạ, một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng $\lambda _{1}=650nm$ và một bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda _{2}$ chiếu sáng hai khe Y-Âng. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7...
  2. mega143

    Cực đại trên R,L và C

    Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC, khi C thay đổi thì điện áp hiệu dụng cực đại trên R, L và C lần lượt là x, y, z. Nếu $\dfrac{z}{y}=\sqrt{5}$ thì $\dfrac{z}{x}$ bằng $0,5\sqrt{5}$ $0,75\sqrt{2}$ 0,75 $2\sqrt{2}$
Top