Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó

  Chọn C vì lamda 3 không phải là ánh sáng khả kiến
 2. S

  Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ là bao nhiêu?

  Gọi gia tốc của con lắc đơn khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên và chậm dần đều đi lên lần lượt là $g_1$ và $g_2$. Gia tốc của con lăc đơn khi thang máy đứng yên là g. Ta có $g_1 + g_2 = 2g.$ Vậy nên ta có $\dfrac{2}{T^2}= \dfrac{1}{T^2_1} + \dfrac{1}{T^2_2}$ Chọn A.
 3. S

  Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là?

  Bài toán Một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. 3 điểm S,A,B ở cùng trên 1 phương truyền sóng, $AB=61,2 cm$ và A,B ở cùng phía so với S. Điểm M là trung điểm AB cách S $50 m$ và có mức cường độ âm $10 dB$. Vận tốc âm trong không khí là $340 m/s$ và môi trường không hấp thụ âm...
Top