Kết quả tìm kiếm

 1. Bo Valenca

  Tần số dòng điện

  40hz , ới đúng
 2. Bo Valenca

  Li độ tổng hợp

  Dao động của một chất điểm là dao động tổng hợp của hai dao độn điều hòa cùng phương có phương trình là $x_1=4\cos \left(2 \pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)$, $x_2=6\cos \left(\omega t\right)$. Tại thời điểm $x_1=x_2$ li độ dao động tổng hợp là bao nhiêu đáp số +- $\dfrac{24}{\sqrt{13}}$
 3. Bo Valenca

  trượt đại học mất

  trượt đại học mất
 4. Bo Valenca

  Tần số dòng điện

  Không bạn ơi đề trong vật lí tuổi trẻ mà
 5. Bo Valenca

  Thời gian t bằng

  Biết 210Po phóng xạ $\alpha $ tạo nên 206Pb với chu kì bán rã 10g 210Po rắn tinh khiết, sau một khoảng thời gian t cân lại thấy khối lượng chất rắn là 9,98g. T bằng bao nhiều Đáp số là 22 ngày. Nếu ra 0,4 ngày là hiểu sai đề nhé.
 6. Bo Valenca

  Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là.

  40k1=56k2=72k3 $\Rightarrow$ 10k1=12k2=18k3 $\Leftrightarrow$ 2.5. K1=2.7. K2=2.9. K3 tìm bội số chung nhỏ nhất là 2.5.7.9 $\Rightarrow$ k1=63, k2=45, k3=35 k1 trùng k2 k1/k2=7/5 $\Rightarrow$ có 8 vân trùng nhau k1 trùng k3, k1/k3 = 9/5 có 6 vân trùng k2 trùng k3 có 4 vân trùng số...
 7. Bo Valenca

  Động năng của electron còn lại là

  Sao đứng yên rồi lại chuyển k hiểu
 8. Bo Valenca

  Tần số dòng điện

  Cho đoạn mạch điện AB không phân nhánh theo thứ tự tụ C, cuộn cảm L có điện trở trong r, điện trở thuần R. GỌi M là điểm giữa tụ và cuộn dây, N là điểm giữa R và cuộn dây. Điện áp hai đầu đoạn mạch khồn thay đổi nhưng tần số thay đổi. Khi tần số dòng điện f=f1=50Hz thì công suất trên toàn mạch...
 9. Bo Valenca

  Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là

  Dùng hạt proton có động nặng Kp = 1,2(MeV) bắn vào hạt nhật Li(7-3) đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau X nhưng tốc độ chuyển động thì gấp đôi nhau. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 17,4MeV và sinh ra tia $\gamma$ . Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là
 10. Bo Valenca

  Sau va chạm, vật m dao động với biên độ là?

  Mình cũng ra 6 nhưng đáp án là 2cm cơ
 11. Bo Valenca

  Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là

  Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha là j so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là $u_{LC}$ và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là uR...
 12. Bo Valenca

  Chu kì bán rã của chất phóng xạ X

  Một khối chất X phóng xạ $\alpha $, trong thời gian $\Delta t_1=6h$ ( kể từ thời điểm t), phát ra $\Delta N_1$ hạt $\alpha $. Trong thời gian $\Delta t_1=12h$ tiếp theo nó phát ra $\Delta N_2$ hạt $\alpha $. Biết $\dfrac{\Delta N_2}{\Delta N_1}=\dfrac{5}{16}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ...
 13. Bo Valenca

  So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng

  một tia sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng 760nm. Khi nó truyền trong chất lỏng có bước sóng 640nm. So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng giảm $2,526.10^{8}$ giảm $0,36.10^{8}$ không thay đổi giảm $0,474.10^{8}$
 14. Bo Valenca

  Hệ số công suất của mạch

  B ơi m k hiểu bạn giải thích cụ thể hơn đc k
 15. Bo Valenca

  Hệ số công suất của mạch

  Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện C. Ở thời điểm t điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị bằng một nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu...
 16. Bo Valenca

  Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là

  Mình làm thế này không biết đúng hay không nha Do $f=100Hz$ thì dòng điện cực đại nên $Z_L=60$, nên $\tan \left(u, i\right)=1$ nên đáp án là A
 17. Bo Valenca

  Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là

  Bạn ơi sao mà từ khoảng cách lớn nhất mà suy ra cái kia được
 18. Bo Valenca

  Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$

  Cơ mà k có đáp số như bạn làm. Mình đưa ra đ/s cho b coi nha. $\left(\dfrac{\pi }{6},\dfrac{-\pi }{3}\right), \left(\dfrac{-\pi }{6},\dfrac{\pi }{3}\right), \left(\dfrac{-\pi }{3},\dfrac{\pi }{6}\right), \left(\dfrac{-\pi }{4},\dfrac{\pi }{4}\right)$
 19. Bo Valenca

  Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$

  Uhm cách giải của b dễ hiểu nè, cô mình giảng kiểu khác lằng nhằng hơn mình chẳng hiều gì cả, cảm ơn b nhé
Top