Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Xác định quãng đường từ $t_{1}=1$s đến $t_{2}=\frac{13}{6}$

  $T=\dfrac{2\pi }{\omega }=1$s $\Delta t=t_2-t_1=\dfrac{7}{6}$s $\Rightarrow$ $\Delta t= T+\dfrac{T}{6}$ $\Rightarrow$ Quãng đường đi được là $4A+\dfrac{A}{2}=22,5$ $\Rightarrow$ C
 2. M

  Sau thời gian t = 0,725 s thì trạng thái của điểm M là

  À, sr cậu, mình sơ suất quá, đạo hàm $x_{M}$ sai. $v=x_{M}'=-62,832<0$ $\Rightarrow$ M sẽ đi sang trái (chiều từ A $\Rightarrow$ -A) $\Rightarrow$ B :)
 3. M

  Động năng ban đầu cực đại của quang electron là

  Sao lại so sánh như thế hả bạn ? Phải so sánh với $\lambda _{0}$ chứ $\lambda _{0}=\frac{hc}{A}\approx 0,414\mu m$
 4. M

  Sau thời gian t = 0,725 s thì trạng thái của điểm M là

  Chỉ có sóng là dc truyền đi chứ vật chất có bị truyền đi bởi sóng đâu !
 5. M

  Sau thời gian t = 0,725 s thì trạng thái của điểm M là

  $\lambda=v.T=v.\dfrac{2\pi }{\omega }=2.10^3.\dfrac{2\pi }{20\pi }=200 \left(mm\right)$ Phương trình sóng tại M là: $x_{m}=\sin \left(20\pi t-\dfrac{\pi }{2}-\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$ Thay số vào dc $x_{M}=0$, vận tốc lúc đó là x'=0,725 $\Rightarrow$ Đáp án là Từ VTCB đi lên
Top