Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là

  Cho phản ứng hạt nhân sau: $_{1}^{1}\textrm{H}+_{4}^{9}\textrm{Be}\rightarrow_{2}^{4}\textrm{He}+_{3}^{7}\textrm{Li}+2,1\left(MeV\right)$ Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là: 187,95 meV. 5,061.$10^{21}$ MeV. 5,061.$10^{24}$ MeV...
 2. D

  Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là:

  Đồng vị phóng xạ $_{92}^{234}\textrm{U}$ phóng xạ $\alpha$ tạo thành hạt nhân X. Cho biết m($\alpha$) = 4,0015u; m($_{92}^{234}\textrm{U}$) = 233,9904u; m(X) = 229,9737u. Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là 4,5.$10^{5}$ km/h. 25,9.$10^{5}$ m/s. 4,5.$10^{5}$ m/s. 4,5.$10^{6}$ m/s.
 3. D

  Tuổi của tượng gỗ này là:

  Áp dụng phương pháp dùng đồng vị phóng xạ $_{6}^{14}\textrm{C}$ đề định tuổi của các cổ vật. Kết quả đo cho thấy độ phóng xạ của một tượng cổ bằng gỗ khối lượng m là 4Bq. Trong khi đó độ phóng xạ của một mẫu gỗ khối lượng 2m của một cây vừa mới được chặt là 10Bq. Lấy T = 5570 năm. Tuổi của tượng...
 4. D

  Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn

  Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành một hạt $\alpha$ và một hạt nhân con Rn. Biết $m_{Ra}$ = 225,977 u; $m_{Rn}$ = 221,970 u; $m_{\alpha}$ = 4,0015 u. Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn $K_{\alpha}$ = 0,09 MeV; $K_{Rn}$= 5,03 MeV $K_{\alpha}$ = 30303 MeV; $K_{Rn}$=...
 5. D

  Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là:

  Tại thời điểm $t_{1}$ độ phóng xạ của một mẫu chất là x, và ở thời điểm $t_{2}$ là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: x-y $\left(x-y\right)\dfrac{ln2}{T}$ $\left(x-y\right)\dfrac{T}{ln2}$ $xt_{1}-yt_{2}$
 6. D

  Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là

  Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là 6 và 8 8 và 8 6 và 6 8 và 6
 7. D

  Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu

  Gọi là $\Delta$t khoảng thời gian để số hạt nhân của một khối lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số loga tự nhiên, lne = 1). Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu 40% 30% 50% 60%
 8. D

  So sánh khối lượng của H và He

  Chọn câu đúng So sánh khối lượng của H (A=3, số proton là 1) (tạm gọi là X) và He (A=3, số proton là 2) (tạm gọi là Y) X=Y XY X=2Y Mình có đáp án nhưng không hiểu tại sao lại ra như vậy :(
 9. D

  Khi tổng hợp được 1mol hạt nhân U238 thì năng lượng tỏa ra là:

  Cho hạt nhân Urani (A=238, số proton là 92) có khối lượng m(U) = 238,0004u. Biết $m_{p}$ = 1,0073u; $m_{n}$= 1,0087u; 1u = 931MeV/$c^{2}$, $N_{A}$ = 6,022.$10^{23}$. Khi tổng hợp được một mol hạt nhân U238 thì năng lượng toả ra là 1,084.$10^{27}$J. 1,084.$10^{27}$MeV. 1800MeV 1,84.$10^{22}$MeV
 10. D

  Động năng ban đầu cực đại của quang electron là

  Ca tốt của tế bào quang điện được rọi sáng đồng thời bởi hai bức xạ: một bức xạ có $\lambda _{1}=0,2\mu m$ và một bức xạ có tần số $f _{2}$= 1,67.$10^{15}$ Hz. Công thoát electron của kim loại đó là A = 3,0 (eV). Động năng ban dầu cực đại của quang electron là 3,2eV 5,1eV 6,26eV 3,9eV
 11. D

  Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$

  Khi chiếu một chùm bức xạ có bước sóng $\lambda = 0,33\mu m$ vào catôt của một tế bào quang điện thì điện áp hãm là $U_{h}$ Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$ thì phải dùng bức xa có bước sóng $\lambda '$ bằng bao nhiêu: 0,225$\mu...
 12. D

  Gọi $U_{1}$ và $U_{2}$ là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì

  Giới hạn quang điện của kim loại là $\lambda _{0}$ . Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}=\dfrac{\lambda_0}{2}$ và $\lambda _{2}=\dfrac{\lambda_0}{3}$. Gọi $U_{1}$ và $U_{2}$ là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì...
 13. D

  Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0.4$\mu m$ đến 0.76$\mu m$. Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên...
Top