Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là

    Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật cân bằng, lò xo dãn 4cm. Người ta trên cho vật một vận tốc đầu 2,5 m/s theo phương thẳng đứng, hướng lên. Cho $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, chiều dương Ox hướng xuống, t=0 khi vật bắt đầu chuyển...
Top