Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Tổng số vân sáng trong trường giao thoa

  tiến hành thí nghiệm y-âng về gioa thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 500nm, biết khoảng cách giữa 2 khe hẹp là a=51,2µm. Tổng số vân sang trong trường giao thoa 103 102 204 205
 2. K

  Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện

  Một tụ điện gồm 2 bản kim loại rất rộng song song và cách nhau 0,75mm. Tụ điện không có điện áp và 2 bản tụ đều trung hòa về điện. Hai bản tụ đều có giới hạn quang điện là $0,25.10^-6$m. Đặt một từ trường đều vào trong lòng tụ điện sao cho vecto cảm ứng từ song song với 2 bản tụ và có độ lớn...
 3. K

  Sóng điện từ trong thông tin liên lạc vô tuyến

  Chọn phát biểu sai. Trong thông tin liên lạc vô tuyến, sóng điện từ có vectơ B và vectơ E luôn cùng tăng hoặc cùng giảm vuông góc với phương truyền sóng biến thiên điều hòa cùng tần số có phương vuông góc với nhau
Top