Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Đáp án Thi thử Đại học lần I 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông

    Em nghĩ như sau mong mọi người xem hộ: Ta có $A^2=\dfrac{v^2}{\omega^2}+\dfrac{a^2}{\omega^4}$ Khi đó chia cả 2 vế cho $A^2$ ta được $\dfrac{v^2}{\omega^2A^2}+\dfrac{a^2}{\omega^4A^2}=1$ Có dạng $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ là 1 pt chính tắc của $Elip$, vậy đáp án phải là câu $B$ nhưng...
  2. L

    Xin tài liệu

    Em cảm thấy mình đang đuối phần giản đồ véctơ quay trong điện xoay chiều. Do đó em lập topic này mong các thầy (cô), các anh (chị) và các bạn cho em xin vài tài liệu về sử dụng giản đồ vécto quay trong điện xoay chiều. Em cảm ơn nhiều ạ :)
Top