Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu

  Một mạch LC có cuộn cảm thuần L và 2 tụ điện mắc nối tiếp $C_{1}=3C_{0}$; $C_{2}=2C_{0}$. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ bằng 4 lần năng lượng từ trường thì tụ $C_{1}$ bị đánh thủng. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với...
 2. P

  Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên

  Mình đánh thiếu ^^. Đáp án đúng rồi. Tks bạn.
 3. P

  Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên

  Cho mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ C=$\dfrac{1}{9\pi }10^{-3}$ cuộn dây có r=30 $\Omega $, độ tự cảm L=$\dfrac{3}{10\pi }$ H và điện trở R biến đổi được mắc nối tiếp. Lần lượt cố định giá trị f=50 Hz và thay đổi giá trị R, rồi cố định R=30 $\Omega $ thay đổi giá trị f. Tính tỉ số các...
 4. P

  L biến thiên Công suất tiêu thụ mạch có giá trị gần giá trị nào nhất?

  Mình cũng ra như bạn ấy mà kết quả ra câu D, không biết đề có sai không nữa
 5. P

  L biến thiên Công suất tiêu thụ mạch có giá trị gần giá trị nào nhất?

  Cho đoạn mạch RLC có R=$50\sqrt{3}\Omega $ ; C=$\dfrac{10^{-4}}{\pi }$F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u=100$\sqrt{2}$cos(100$\pi $t)V. Điều chỉnh L=L1 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, L=L2 để điện áp...
 6. P

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch điện bằng

  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi máy phát quay với tốc độ n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện đạt cực đại là $P_{0}$. Khi máy phát quay với tốc độ 2n...
 7. P

  Hệ thức liên hệ đúng là

  Con lắc đơn đang đứng yên trong điện trường điều nằm ngang thì điện trường đột ngột đổi chiều (giữ nguyên phương và cường độ E) sau đó con lắc dao động điều hoà với biên độ góc $\alpha _{0}$. Gọi q và m là điện tích và khối lượng của vật nặng; g là gia tốc trọng trường. Hệ thức liên hệ đúng là...
Top