Kết quả tìm kiếm

 1. Louis_lawnrence

  Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0.55s có giá trị gần bằng?

  Khi qua $VTCB$ vật có tốc độ $v_{max}=\alpha\sqrt{gl}=0.09\pi $ Khi dây bị đứt vật chuyển động như chuyển động ném ngang Phân tích $v_{max}$ thành hai phần: $v_x$ và $v_y$ $v_x=v_{max}$ $v_y=gt$ $\leftrightarrow v=\sqrt{v^2_x+v^2_y}=\sqrt{v^2_{max}+\left(gt\right)^2}$ thay số được $v=0.55 \...
 2. Louis_lawnrence

  Năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu

  Xin lỗi cậu, mình giải lại ntn Lúc ban đầu thì $A_1=\Delta_L=10cm$ Lúc sau khi vật $2$ dính vào thì $A_2=\Delta_{L'}=15cm$ Như vậy biên độ mới $A'=A_2-A_1=5cm$ Năng lượng lúc đầu là $W=\dfrac{1}{2}kA^2=0.5J$ Lúc sau: $W'=\dfrac{1}{2}kA'^2=0.0125J$ Suy ra năng lượng giảm một lượng $0.375J$ Chọn $D$.
 3. Louis_lawnrence

  Công suất máy :

  Mình nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thiếu m rồi.
 4. Louis_lawnrence

  Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$

  Ta có $T=0.4s$ $W=\dfrac{1}{2}kA^2=0.0225J$ $W_t=W-W_d=5.625.10^{-3}$ $\dfrac{W_t}{W}=\dfrac{1}{4} \rightarrow \dfrac{x}{A}=\dfrac{1}{2}\rightarrow x=\dfrac{A}{2}$ Ban đầu vật ở vị trí biên, quãng đường vật đi từ biên đến $x=\dfrac{A}{2}$ là $\dfrac{A}{2}=1.5cm$. Trong một chu kì có $4$ thời...
 5. Louis_lawnrence

  Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau

  Hai lò xo nhẹ có độ cứng $L_1$; $L_2$ có độ cứng tương ứng $K_1=100 \ \text{N}/\text{m}$; $K_2=400 \ \text{N}/\text{m}$. Hai vật nhỏ $\left(1\right),\left(2\right)$ có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang và có khối lượng lần lươt là $100g$ và $400g$. Người ta bố trí cơ hệ sao cho hai...
Top