Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây

  Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây có hai đầu cố định, người ta sử dụng máy phát dao động có tần số f thay đổi được. Vì tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc hai của lực căng dây nên lực căng dây cũng thay đổi được. Khi lực căng dây là F1, thay đổi tần số...
 2. T

  Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu

  Đặt điệp áp u = 220$\sqrt{6}$cos(ωt)(V) vào đoạn mạch RLC và tụ điện dung C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng $\sqrt{2}$lần và dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch trước và sau khi thay đổi vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu...
 3. T

  Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ

  Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn uS1 = uS2 = 4cos(40πt) mm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1, S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B...
 4. T

  Số điểm dao động với biên độ a = 2 cm trên đoạn BC?

  Câu 33: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm dao động với phương trình lần lượt là$u = 3\cos _8\pi .t$ và $u = 5\cos _8\pi .t$ . Biết tốc độ truyền sóng 4 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tính số điểm dao động với biên độ a = 2 cm trên...
 5. T

  Lúc vật dừng lại thì lò xo

  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ nối với vật khối lượng $m=100 \ \text{g}$ dao động tắt dần trên mặt phẳng có hệ số ma sát là μ=0,15. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả ra. Lúc vật dừng lại thì lò xo: Nén 1,5 cm. Nén 1 cm. Không biến dạng...
 6. T

  Xác định $\lambda _1$

  Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc trong vùng ánh sáng khả kiến có bước sóng λ1 và λ2 = λ1 + 0,1μm. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân...
Top