Kết quả tìm kiếm

 1. lehuy2561997

  Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn

  Con lắc đơn dao động trong trường trọng lực và không mất mát năng lượng. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, khi vật đi qua vị trí mà lực căng dây treo bằng trọng lực thì tỉ số giữa thế năng và động năng là: 2 $\dfrac{1}{2}$ 0 1
 2. lehuy2561997

  Tỉ số bước sóng là

  Các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hidro được xác định theo công thức $E=\dfrac{-13,6}{n^{2}}$ . Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen được tính theo công thức $\dfrac{4n}{2n-1}$ $\dfrac{\left(n+1\right)^{2}}{2n-1}$...
 3. lehuy2561997

  Thời gian vật đi một đoạn 27,5 cm là

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa quanh VTCB O. Khí vật tới $x=2,5\sqrt{2} cm$ thì $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right), g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính từ lúc thả vật, thời gian đi một đoạn 27,5 cm là...
 4. lehuy2561997

  Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc

  Hai con lắc đơn giống hệt nhau, vật nặng có khối lượng riêng $D$. Con lắc $1$ dao động trong chân không có chu kì $T$, con lắc $2$ dao động trong chất khí có khối lượng riêng nhỏ $\delta =\xi D$ . Hai con lắc cùng dao động tại thời điểm $t=0$, đến thời điểm t thì con lắc $1$ thực hiện được nhiều...
Top