Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Động năng của hạt $\alpha$ bằng?

  Việc gì chúng ta phải nhớ máy móc công thức. Trong khi chúng ta đã có định luật bảo toàn động lượng và $\Delta E = K_{sau} - K_{truoc}$ thì cứ theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mà định hướng thôi bạn.
 2. N

  Cường độ dòng điện hiệu dụng là:

  Bài này đơn giản lắm. Vẽ hình là ra luôn. Ta có : $U^{2}_{AN} + U^{2}_{BM} = 75^{2} + 100^2 = 125^2$ Do đó có : $U_{R} = \dfrac{U_{AN}.U_{MB}}{125} = \dfrac{75.100}{125} = 60 \Rightarrow I = \dfrac{U_{R}}{R} = \dfrac{60}{30} = 2.$
 3. N

  Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau:

  Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có : Con lắc thứ nhất có tốc độ góc $\omega $, biên độ $A$ thì con lắc thứ hai có tốc độ góc $2 \omega $, biên độ $3A$. Khi hai con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng ba lần thế năng ta sẽ có : $W_{đ} = 3.W_{t} \Leftrightarrow \dfrac{A^{2} - x^2}{x^2} = 3...
 4. N

  Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$

  Ta có : $E_{o} = m_{o}.c^{2} ; E = m_{o}.c^2 + W_{đ}$ Suy ra được công cần thiết là : $\Delta E = E - E_{o} = W_{đ} = \left(\dfrac{1}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v}{c} \right)^{2}}} - 1 \right).m_{o}c^{2} = \left(\dfrac{1}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{0,5c}{c} \right)^{2}}} - 1 \right).m_{o}c^{2}$ $$=...
 5. N

  Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ

  Để ý rằng : $R = \dfrac{U}{\sqrt{3}}$ ; $Z_{L} = \dfrac{U}{1}$ ; $Z_{C} = \dfrac{U}{1,5}$ Suy ra : $I_{nt} = \dfrac{U}{\sqrt{\left(\dfrac{U}{\sqrt{3}} \right)^{2}} + \left(U - \dfrac{U}{1,5} \right)^{2}} = \dfrac{3}{2} = 1,5.$ Chọn
 6. N

  Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện

  Ta có : $\Delta t_{sang} = \dfrac{4\varphi }{\omega }$ với $\cos \Delta \varphi = \dfrac{U_{AK}}{U_{o}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \Delta \varphi = \dfrac{\pi }{4}$ Do vậy $\Delta t_{s} = \dfrac{4.\dfrac{\pi }{4}}{\omega } = \dfrac{\pi }{2\pi f} = \dfrac{1}{100}$ Và $\Delta t_{t} = T -...
 7. N

  Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là

  Phương trình dao động thể hiện khoảng cách giữa hai vật là : $$x = \left|x_{1} - x_{2}\right| = \left|6.\cos \left(\dfrac{5\pi }{3}t \right) \right|$$ Vì khoảng cách là lớn nhất nên suy ra : $$\left|6.\cos \left(\dfrac{5\pi }{3}t \right) \right| = 6 \Leftrightarrow \cos...
 8. N

  Tìm chu kì dao động của vật

  Chú ý : $S_{max} = 2A.\sin \dfrac{\Delta \varphi }{2} = 4\sqrt{3} \Rightarrow \Delta \varphi = \dfrac{2\pi }{3}$ Mặt khác , ta có : $v_{tbmax} = \dfrac{S_{max}}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \dfrac{4\sqrt{3}}{0,3.\sqrt{3}.100} = \dfrac{2}{15}$ Cuối cùng , ADCT sau : $\Delta \varphi =...
 9. N

  Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu?

  Xét trên đoạn $MN$ những điểm dao động cực đại thì : $\Delta \varphi = \dfrac{2\pi \left(d_{2} - d_{1}\right)}{\lambda } + \varphi_1 - \varphi_2 = 2.k\pi \Rightarrow d_{2} - d_{1} = \left(k + \dfrac{1}{6} \right)\lambda $ Khoảng cách lớn nhất từ $MN$ đến $AB$ mà trên $MN$ có ít nhất 5 điểm dao...
 10. N

  Xác định công thức của $\lambda $

  Chắc bạn mắc chỗ 2 tụ mắc nối tiếp : Nếu $C_1$ mắc nối tiếp $C_2$ thì $\dfrac{1}{C_{nt}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$ Nếu $C_1$ mắc song song $C_2$ thì $ C = C_1 + C_2$. P/s : Mình có đôi lời như sau : thực sự những câu như này là kiếm điểm nếu có thi đại học, mình cũng chẳng giỏi giang...
 11. N

  Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ?

  Gọi trọng lực hiệu dụng là $P'$ , còn gia tốc hiệu dụng là $g'$ khi đó : $\vec{P'} = \vec{P} + \vec{E} = m.\vec{g'} \Rightarrow \vec{g'} = \dfrac{\vec{P} + \vec{F}}{m} = \vec{g} + \vec{a} $ (1) Chiếu (1) lên phương sợi dây ta có, vị trí cân bằng mới lệch so với phương thẳng đứng một góc...
 12. N

  Nhận xét nào sau đây Không đúng?

  Bài này , đơn giản khi ta vẽ giản đồ vecto. Ta xét tam giác có 3 cạnh là : $U_{Lr} = 80\sqrt{3}$ ; $U_{RC} = 40\sqrt{3}$ ; $ U = 120$ Áp dụng định lý Co\sin tính được $\left(U_{Lr} ; U\right) = 30^{o}$ ; $\left(U_{RC} ; U \right) = 90^{o}$ $ \Rightarrow \left(U_{Lr} ; U_{RC} \right) =...
 13. N

  Tần số dao động điện từ của mạch.

  Đây là một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập khá là cơ bản chỉ việc ADCT. Ta làm như sau : Ban đầu mạch gồm L, C suy ra $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \Leftrightarrow 2\pi f = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ Sau đó khi ghép nối tiếp với tụ điện $3C$ thì $\dfrac{1}{C_{nt}} = \dfrac{1}{C_{1}} + \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{3C} +...
 14. N

  Tỷ số động năng

  $\dfrac{K_{B}}{K_{\alpha }} = \dfrac{m\alpha }{m_{B}}$ suy ra chọn
 15. N

  Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất.

  Câu 1: Kim nam châm thử đặt trong la bàn tang nằm ngang nên chỉ quay được dưới sự tác động của vector BT (thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất) và vector BC (từ trường cuộn dây). Câu 2: Không! Bởi vì khi cho dòng điện xoay chiều vào thì trong cuộn dây sẽ xuất hiện hai vector cảm ứng từ...
Top