Kết quả tìm kiếm

 1. bluecat

  Mem 96 định thi trường gì

  Tớ thi Học viện Tài chính
 2. bluecat

  cách tìm số điểm cực đại dao động cùng pha, ngược pha với nguồn ?

  cách tìm số điểm cực đại dao động cùng pha, ngược pha với nguồn ?
 3. bluecat

  Mối liên hệ giữa các đại lượng là?

  cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R1 và tụ C1 nối tiếp với đoạn mạch MB chứa R2 và tụ điện C2. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp tức thời u=U$\sqrt{2}$cos$\omega $t (V) thì thấy tổng trở Z bằng tổng trở đoạn mạch AB và bằng tổng trở đoạn mạch AM và Đoạn MB. Mối liên...
 4. bluecat

  Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ

  chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm không nhiễm điện tiếp xúc với quả cầu điện nghiệm thì các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ: Xoè ra sau đó cụp vào không xảy ra hiện tượng gì vì tấm kẽm không nhiễm điện âm cụp vào sau đó xoè ra Xoè ra cho đến trạng thái ổn định rồi dừng lại
 5. bluecat

  Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N

  Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hoà cùng tần số dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và song song với trục ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên 1 đường thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M và N đều là 6 cm. Trong quá trình dao động khoảng cách...
 6. bluecat

  Số điểm bụng trên dây là bao nhiêu

  Cách giải là gì cơ
Top