Kết quả tìm kiếm

 1. highhigh

  Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N

  30.2 Cho sóng cơ có bước sóng 6cm truyền trên sợi dây đàn hồi tạo ra hình ảnh sóng dừng. M là bụng sóng, N là điểm trên dây cách M một khoảng 1cm. Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N là $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ $\dfrac{1}{2}$ $\dfrac{2}{1}$ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 2. highhigh

  Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả

  26.2. Thực hiện thí nghiệm Young với nguồn sáng có bước sóng $0,4\mu m\le \lambda \le 0,55\mu m$. Độ rộng của dải vân bậc nhất (dải vân gần vân trung nhất) là 0,3mm. Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoảng 3,2mm 2,4mm 3,3mm 2,2mm
 3. highhigh

  Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra :

  Cho hạt $\alpha $ bắn phá hạt $Al$ đứng yên theo phản ứng $$_{2}^{4}\textrm{He} + _{13}^{27}\textrm{Al} \rightarrow _{0}^{1}\textrm{n} + _{15}^{30}\textrm{P}$$ Biết $m_{Al}=26,97u$,$m_p=29,970u$, $m_{He}=4,0013u$ Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản...
 4. highhigh

  Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy

  Các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức: ${{E}_{n}}=\dfrac{-13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)$, với $n = 1, 2, 3...$ Khi một đám nguyên tử hiđrô được kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng...
 5. highhigh

  Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó

  Bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bởi dòng phôtôn mà mỗi phôtôn mang năng lượng $25,5.10^-19 J$. Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó. Biết rằng năng lượng mà êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến đổi hoàn toàn thành động năng. Lấy...
 6. highhigh

  Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

  Nếu tăng tốc độ của một hạt vi mô lên 2 lần thì động năng của nó tăng lên 5 lần. Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? $9,4.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right).$ $7,5.10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right).$ $6,6.10^7 \...
 7. highhigh

  Để vật nặng dao động điều hòa thì

  Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên cố định còn đầu dưới nối với một sợi dây nhẹ không dãn. Đầu còn lại của sợi dây gắn với vật có khối lượng m. Khi vật vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật một vận tốc ${{v}_{0}}$ theo phương thẳng đứng. Để vật nặng dao động điều hòa thì ${{v}_{0}}\le...
 8. highhigh

  Tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là

  Xét hai mạch dao động lí tưởng ${{L}_{1}}{{C}_{1}};{{L}_{2}}{{C}_{2}}$ với ${{C}_{1}}={{C}_{2}};{{L}_{1}}=4{{L}_{2}}$ . Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại ${{Q}_{0}}$ . Tại thời điểm điện tích trên tụ ${{C}_{1}}$ có giá trị...
 9. highhigh

  Tần số của tia $\gamma $ là

  Dưới tác dụng của tia $\gamma $ , hạt nhân đơteri đứng yên bị tách thành các hạt protôn, của nơtron có cùng động năng 0,22MeV. Biết khối lượng của hạt nhân đơteri , hạt protôn, của nơtron lần lượt ${{m}_{D}}=2,0136u$, ${{m}_{p}}=1,0073u$ ;${{m}_{n}}=1,0087u$ . Tần số của tia $\gamma $ là...
 10. highhigh

  Gía trị ${{U}_{0}}$ là

  Một cuộn dây $D$ nối tiếp với một tụ xoay trong mạch có điện áp $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$. Ban đầu , dòng điện i trong mạch lệch pha $\varphi ={{\varphi }_{1}}$ so với điện áp u và điện áp hai đầu cuộn dây là ${{U}_{D}}={{U}_{D1}}=30V$ . Sau đó , tăng điện dung tụ xoay lên 3...
 11. highhigh

  Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là

  Mắc đồng thời ba phần tử $R=100\Omega ;L=2H;C={{4.10}^{-4}}F$ vào ba pha của một máy phát điện xoay chiều ba pha. Cường độ dòng điện đi qua $R,L$ có cùng giá trị hiệu dụng là 1A. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây trong phần ứng của máy phát. Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là...
 12. highhigh

  Đến thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{4}$ thì vật đang chuyển động

  Tại thời điểm ${{t}_{1}}$ , vận tốc ${{v}_{1}}$ và gia tốc ${{a}_{1}}$ của một vật dao động điều hòa với chu kỳ $T$ thỏa mãn hệ thức: ${{a}_{1}}{{v}_{1}}>0$. Đến thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\dfrac{T}{4}$ thì vật đang chuyển động chậm dần đều ra biên nhanh dần về vị trí cân bằng chậm dần ra...
 13. highhigh

  Khi $f=1,5{{f}_{1}}$ thì

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp 1 điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi $f={{f}_{1}}$ thì hệ số công suất $\cos {{\varphi }_{1}}=1$ , khi $f=2{{f}_{1}}$ thì $\cos {{\varphi }_{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ . Khi $f=1,5{{f}_{1}}$ thì $\cos {{\varphi }_{3}}=0,625$ $\cos...
 14. highhigh

  Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc băng $5\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ ở nơi có gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$, lấy $\pi ^2=10$. Biết gia tốc cực đại của vậ nặng...
 15. highhigh

  Quãng đường N đi được trong thời gian trên là

  Các điểm sáng M ( màu đỏ) và N ( màu lục) dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Chu kỳ dao động của M gấp 3 lần của N. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Khi gặp nhau lần đầu tiên, M đã đi được 10cm. Quãng đường N đi được trong thời...
 16. highhigh

  Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là

  Một chất điểm dao động tắt dần chậm, có tốc độ cực đại giảm đi $5%$ sau mỗi chu kỳ. Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là 99,75 %. 0,25 %. 90,25 %. 9,75 %.
 17. highhigh

  Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=0,75\mu m$ và ${{\lambda }_{2}}=0,45\mu m$ . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là $a = 2 mm$, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là $D = 2 m$. Khoảng cách gần nhất từ vân...
 18. highhigh

  Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng với hai nguồn kết hợp ${{S}_{1}};{{S}_{2}}$ phát sóng ngang với phương trình ${{u}_{1}}=5\cos \left( 50\pi t \right)$, ${{u}_{2}}=5\cos \left( 50\pi t+\pi \right)$ mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là...
 19. highhigh

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt là

  Mạch điện xoay chiều $AB$ mắc nối tiếp gồm đoạn mạch $AM$ và $MB$. Đoạn mạch $AM$ chứa điện trở thuần ${{R}_{1}}$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{{{5.10}^{-4}}}{\pi }F$ , đoạn mạch $MB$ chứa cuộn dây có độ tự cảm $L$ và điện trở ${{R}_{2}}$ . Đặt điện áp xoay chiều $u=60\sqrt{2}\cos \left(...
 20. highhigh

  f biến thiên Hệ số công suất của cả đoạn mạch khi đó là

  Đoạn mạch xoay chiều $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với $C{{R}^{2}}<2L$ . Điện áp hai đầu đoạn mạch là $u=U\cos \left( \omega t \right)$ , $U$ ổn định và $\omega $ thay đổi. Khi $\omega ={{\omega }_{C}}$ thì điện áp hai đầu tụ $C$ cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây...
Top