Kết quả tìm kiếm

  1. letienhuy96

    Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ

    Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là ? 42,4A 30A 10A 15A
Top