Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Tính R3

    Bài toán : Cho mạch kín gồm nguồn có $E=18V, r=1 \Omega$ mắc nối tiếp với bóng $Đ_1 (12V-12W)$ và mạch song song gồm $Đ_2(12V-6W)$ và $R_3$. Giả sử $Đ_2$ sáng bính thường, tính $R_3$?
Top