Kết quả tìm kiếm

  1. Hồng Hà

    Độ lớn của xung lực do sàn tác dụng lên bán cầu

    Khối bán cầu tâm O, kl M, được đặt sao cho mp của khối nằm trên 1 mp nằm ngang. Vật nhỏ kl m bay theo phương ngang với vận tốc u tới va chạm với bán cầu tại A sao cho bán kính Oa tạo với phương ngang góc alpha. Va chạm hoàn toàn đàn hồi, bỏ qua ms. Xác định theo m, u, aphal: vận tốc của khối bán...
Top