Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tìm vận tốc ban đầu của viên đạn và biến thiên động năng của hệ trong va chạm

    Một quả cầu khối lượng $M= 300 \ \text{g}$ nằm ở mép bàn có độ cao h= 1m so với mặt đất thì bị một viên đạn khối lượng là $m =10 \ \text{g}$ bắn vào tâm và xuyên qua quả cầu rơi xuống mặt đất cách chân bàn một khoảng $s_1 = 15s$. Quả cầu thì rơi cách chân bàn $s_2= 6s$ . Tìm vận tốc ban đầu của...
Top