Kết quả tìm kiếm

 1. Dương Thanh Trúc

  ừa e hihi :p

  ừa e hihi :p
 2. Dương Thanh Trúc

  c giải r đó. :p

  c giải r đó. :p
 3. Dương Thanh Trúc

  giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của e nè :p chọn gốc thế năng tại mặt đất. Áp dụng ĐLBT Cơ năng cho 2 vị trí: vtri ban...

  giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của e nè :p chọn gốc thế năng tại mặt đất. Áp dụng ĐLBT Cơ năng cho 2 vị trí: vtri ban đầu và vị trí thế năng bằng động năng. W1= W2 <=> 1/2 mV1^2 = 1/2 mV2^2 + mgz <=> 1/2 mV1^2 = mV2^2 ( vì mgz= 1/2 mV2 ^2) <=> V1^2 = 2.V2^2 <=> V2 = căn( 1/2. V1^2 ) rồi đó. câu b tương tự. nhưng...
 4. Dương Thanh Trúc

  Tính chiết suất của khối thủy tinh

  Một tấm thủy tinh phẳng dày 1cm, chiết suất n, hai mặt song song với nhau được đặt trên một gương phẳng. Trên mặt tấm thủy tinh có một điểm sáng S và một vết đen A cách nhau SA = 1,4 cm. Một ngươi nhìn vào vết A theo phương làm với mặt thủy tinh góc 30o thì thấy A che khuất ảnh của S. Tính chiết...
Top