Kết quả tìm kiếm

 1. mpmikisg

  Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ?

  Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, ban đầu người ta dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda_{1}$ = 0,544 µm và đặt màn cách mặt phẳng chứa các khe khoảng $D_{1}$, khoảng cách giữa 2 khe là $a_{1}$, khi đó trên vùng có bề rộng L (cm) trên màn người ta thấy có n vân sáng. Trong...
 2. mpmikisg

  Tìm hệ thức liên hệ đúng

  Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ có dung kháng $Z_{C}$ và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng của các đoạn mạch là $U_{RC}$ = $\dfrac{U}{\sqrt{2}}$, $U_{L}$ = U$\sqrt{2}$. Khi...
 3. mpmikisg

  f biến thiên Tính HSCS của mạch khi điện áp của cuộn cảm max

  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó $RC^{2} < 2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U$\sqrt{2}$cos2$\pi $ft (V) trong đó f có thể thay đổi được. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa trên tụ có giá trị bằng U, mạch tiêu thụ công suất = 3/4 công suất cực đại...
 4. mpmikisg

  C biến thiên Khoảng thời gian để sinh công âm và dương

  Đặt điện áp xoay chiều u =220$\sqrt{2}$cos100$\pi $t (V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 $\Omega $, cuộn dây cảm thuần có L = $\dfrac{1}{\pi }$ (H) và tụ điện có C = $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ (F) được mắc nối tiếp với nhau (theo đúng thứ tự đó). Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp...
 5. mpmikisg

  Tìm điều kiện con lắc DĐĐH

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l. Kích thích con lắc dao động bằng cách kéo vật nặng đến độ cao $h_{0}$ so với VTCB rồi thả nhẹ. Điều kiện để con lắc dao động điều hoà là : $\dfrac{h_{0}}{l} \geq 0,152$ $\dfrac{h_{0}}{l} \leq 0,152$ $\dfrac{h_{0}}{l} \leq 0,0152$ $\dfrac{h_{0}}{l}...
 6. mpmikisg

  Thế năng CLLX tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

  Một CLLX dao động điều hoà, lúc t = 0 pha dao động là $\dfrac{\pi }{4}$. Sau đó vào thời điểm t, khi động năng con lắc giảm $\dfrac{1}{2}$ lần (so với lúc t = 0) thì thế năng của nó lúc đó tăng hay giảm đi bao nhiêu lần ? giảm 2 lần tăng 1,5 lần tăng 2 lần giảm $\dfrac{2}{3}$ lần
 7. mpmikisg

  Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH

  Một vật thực hiện đồng thời 3 DĐĐH cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_{1} = A_{1}\cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{2} \right)$ cm, $x_{2} = A_{2}\cos \left(\omega t\right)$ cm, $x_{3} = A_{3}\cos \left(\omega t - \dfrac{\pi }{2}\right)$ cm. Tại thời điểm $t_{1}$...
 8. mpmikisg

  Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm

  Hai chất điểm M và N dao động điều hoà trên cùng trục Ox quanh gốc tọa độ O với cùng biên độ, trong quá trình dao động xem chất điểm không va chạm vào nhau. Chu kì dao động của N là T, chu kì dao động của M là 3T. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Thời điểm gặp...
Top