Kết quả tìm kiếm

  1. ho quoc trung 98

    Tìm liên hệ hệ số ma sát trên hai nửa mặt phẳng nghiêng.

    Có lẽ bạn sai rồi. 2 vật trượt cùng 1 quãng đường, trong cùng 1 khoảng thời gian như nhau thì chưa chắc vận tốc đã bằng nhau đâu bạn. Gia tốc nó có thể khác nhau mà!
Top