Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Tần số f của dòng điện là

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm , hai đầu mạch đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U=150V tần số f . Biết điện áp hiệu dụng đoạn RL là 200V , hai đầu tụ điện là 100V và công suất tiêu thụ là 72,6V . Nếu mắc thêm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm là 0,73H thì...
 2. P

  Hỏi đồng hồ chạy bao lâu thì hết pin

  Ta có $l=\dfrac{T^{2}g}{4\pi ^{2}}$=1(m) Năng lượng mất mát sau 1 chu kì là $W_{1}=4. L.\alpha _{0}. F_{c}$ Năng lượng của pin là W=$q_{o}$. E. H Thời gian cần tìm là $t=\dfrac{W. T}{W_{1}. 86400}$ Đáp án C
 3. P

  Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là

  $Z_{L_{1}}=20$ $Z_{L_{2}}=10$ $I_{1}=\dfrac{u}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}}}$ $I_{2}=\dfrac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L_{2}}-Z_{C_{2}}\right)^{2}}}$ $I_{1}=I_{2}\Leftrightarrow...
 4. P

  R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại

  Ta có $P_{1}=P_{2}\Leftrightarrow \dfrac{U^{2}R_{1}}{R_{1}^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}= \dfrac{U^{2}R_{2}}{R_{2}^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$ $\Rightarrow \left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}=R_{1}R_{2}$ (1)...
 5. P

  MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là

  $\dfrac{U}{U_{3}}=\dfrac{N_{1}}{N_{3}}=\dfrac{1320}{25}\Rightarrow U_{3}=\dfrac{25}{6}$ Vì hệ số công suất của mạch bằng 1 nên $UI=U_{3}I_{3}+U_{2}I_{2}\Rightarrow 220I=\dfrac{25}{6}.1,2+10.0,5\Rightarrow I=\dfrac{1}{22}$
 6. P

  R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất

  Ta có công suất tiêu thụ trên cuộn dây là $P=I^{2}.r=\dfrac{U^{2}r}{\left(r+R\right)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$ Vậy để P lớn nhất thì R=0
 7. P

  Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là

  $Z_{L}=100\Omega $ , $Z_{C}=50$ Vì $\varphi _{u}-\varphi _{u_{C}}=\dfrac{\pi }{3}$ nên$ \varphi _{u}-\varphi _{i}=\dfrac{-\pi }{6}$ hay$ R=50\sqrt{3}$ Khi không nối tắt $\tan \Delta _{\varphi }=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ $\Rightarrow \varphi _{i}=\varphi _{u}-\dfrac{\pi...
 8. P

  Điện áp hiệu dụng $U_{AN}$ là

  Cho mạch AN gồm điện trở và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện . Đặt vào 2 đầu mạch AB điện áp xoay chiều $u_{AB}=150\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$(V). Hệ số công suất toàn mạch là 0,7 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là 0,35 . Điện áp hiệu dụng $U_{AN}$...
 9. P

  Công suất toàn mạch cực đại là

  Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự R, cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C . N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U_0\cos wt$ trong đó $U_0$ có giá trị không đổi , $w$ có thể thay đổi được . Điều chỉnh $w$ để điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ...
 10. P

  Biên độ của vật là

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng khối lượng $m=1 \ \text{kg}$ , lò xo nhẹ có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ . Dặt giá B nằm ngang đỡ vật m để lò xo có chiều dài tự nhiên . Cho giá B chuyển động đi xuống với gia tốc a=$2 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ không vận tốc đầu...
 11. P

  Vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu năm

  Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có trong khí quyển có chu kì bán rã là 5568 năm . Mọi thực vật trên trái đát hấp thụ C dưới dạng $CO_2$ đều chứa 1 lượng cân bằng C14 . Trong một ngôi mộ cổ người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ là 112 phân rã / phút . Hỏi vật hữu cơ này đã...
 12. P

  Còn bao nhiêu % so với số hạt nhân ban đầu

  Gọi T (h) là chu kì bán rã của hạt nhân ${N}_{0}$ là số hạt nhân ban đầu Số hạt nhân còn lại sau t (h) là N=${N}_{0}$.${2}^{-\dfrac{t}{T}}$=${N}_{0}$/4 Do đó t=2T sau 2t số hạt nhân còn lại là n=${N}_{0}$.$ 2^{-\dfrac{2t}{T}}$=0,0625 ${N}_{0}$ Đáp án B
 13. P

  Hiệu suất của bộ pin ...?

  1 bộ pin quang điện gồm nhiều bộ pin mắc nối tiếp có diện tích tổng cộng là 0,4${m}^{2}$ . Dùng ánh sáng chiếu đến bộ pin có cường độ 1000W/${m}^{2}$ . Khi dòng điện cung cấp cho mạch ngoài là 2,85A thì hiệu điện thế đo được ở hai đàu bộ pin là 20V. Tìm hiệ suất của bộ pin
 14. P

  Điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là

  Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn xoay chiều có điện ấp là 9V . Biết số vòng dây cuận thứ cấp và sơ cấp lần lượt là 180 vòng và 100 vòng . Do ở cuộn sơ cấp có 20 vòng dây bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là
 15. P

  C biến thiên Thay đổi C đến khi $U_{AM}+U_{MB}$ có giá trị lớn nhất thì $U_{C}$=120V. Tính U

  Đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch mắc nối tiếp : đoạn mạch AM gồm 2 trong 3 phần tử RLC (cuộn dây thuần cảm) , đoạn mạch MB chỉ gồm tụ điện có C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì thấy điện áp 2 đầu AM sớm pha $30^{o}$ so với i. Thay đổi C đến khi...
Top