Kết quả tìm kiếm

  1. N

    L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$

    Mình cũng biết là dài nhưng bạn chịu khó chứng minh cái
  2. N

    L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$

    Mạch R, L, C có L thay đổi. Khi $L=L_{1}$; $L=L_{2}$ thì hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị, độ lệch pha lần lượt là $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$. Khi $L=L_{0}$ thì $U_{L_{max}}$ độ lệch pha của đoạn mạch là $\varphi$ . Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và...
Top