Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Thời điểm 2 chất điểm tách khỏi nhau

  Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể , $k= 200 \ \text{N}/\text{m}$ được đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, đầu còn lại gắn với chất điểm $m_1= 1 \ \text{kg}$. Chất điểm m1 gắn với chất điểm $m_2=1 \ \text{kg}$. Các chất điểm có thể chuyển động không ma sát trên trục Ox nằm ngang, gốc...
 2. H

  Khoảng cách giữa 2 vật

  Một CLLX dđđh nằm trên mặ phẳng ngang với chu kì T=2π (s) , quả ầu nhỏ có khối lượng m1. Khi lò xo có dộ dài cực đại và lò xo có gia tốc -2 cm/s² thì một vật có khối lượng m2 (m1 =2. M2) chuyển dộng dọc theo trục của lò xo đến va chạm dàn hồi xuyên tâm với vật m1, có hướng làm lò xo nén lại...
 3. H

  Khoảng cách 2 vật A và B

  Hai vật A và B cùng khối lượng 1 kg có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi một sợi dây mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng $k= 100 \ \text{N}/\text{m}$ tại nơi có g = π² = 10 m/s² . Khi hệ vật đang ở VTCB người ta đốt dây nối 2 sợi dây A, B thì B rơi tự do còn A dđđh...
 4. H

  Tốc độ trung bình của vật dđđh

  Vật dđđh với biên độ 10cm chu kì T=2s. Tốc độ trung bình trong khỏang thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí có động năng bàng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng là 26,12 cm/s 21,96 cm/s 7,32 cm/s 14,64 cm/s
 5. H

  Sự biến thên điện áp

  Mạch điện gồm có $R = 100 \Omega $ , cuộn cảm thuần $L= \dfrac{2}{\pi }$ và tụ C biến đổi mắc nối tiếp vào 2 đầu A, B có điện áp $u= 120\sqrt{2} \cos 100 \pi t \left(V\right)$ . Khi C thay đổi từ 0 đến rất lớn thì điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ tăng từ 120V đến $120\sqrt{5} V$ sau đó giảm...
 6. H

  Tìm các phần tử trong hộp đen

  Cho cuộn dây có $r = 50 \Omega , Z_L = 50\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với hộp đen gồm 2 trong 3 phần tử R, L , C mắc nối tiếp . Đặt vào 2 đầu điện áp xoay chiều thấy sau khi điện áp trên cuộn dây đạt cực đại 1/4 chu kì thì điện áp giữa 2 đầu hộp đen đạt cực đại. Trong hộp đen chứa các phần tử...
 7. H

  Cường độ hiệu dụng trong mạch xoay chiều

  Khi mắc dụng cụ P vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng là 5,5A và trễ pha $\dfrac{\pi }{6} $so với điện áp giữa 2 đầu mạch. Khi mắc dụng cụ Q vào diện áp xoay chiều trên thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng là 5,5A nhưng sớm pha...
 8. H

  Tìm hệ số công suất

  Đặt vào $2$ đầu $RLC$ một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được, khi $f_{1}=60Hz$ mạch cộng hưởng, khi $f_{2}=120Hz$ thì $\cos \varphi =\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, khi $f_{3}=150Hz$ thì hệ số công suất của mạch bằng 0,472 0,872 0,581 0,782
 9. H

  $U_{C_{max}}=?U_{R_{max}}$

  Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp vào một nguồn điện xoay chiều. Có 3 vôn kế cùng đo hiệu điện thế 2 đầu mỗi phân tử . Tụ C có thể thay đổi được. Cho C thay đổi, lần lượt ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thấy $U_{C_{max} }= 3...
 10. H

  Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn

  Con lắc đơn có chiều dài 1 m dao đọng điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Biên đọ góc của con lắc là b = 0,1 rad . Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn là ?
 11. H

  Tính chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn

  CLĐ được treo vào trần một toa tàu. Khi tàu đứng yên CL dao động nhỏ với chu kì T. Tính chu kì dao động nhỏ T' của CL khi đoàn tàu chuyển động với vận tốc không đổi v trên một đương ray nằm trên mặt phẳng ngang dạng một cung tròn , bán kính cong R , cho gia tốc trọng trường g và R >> l (khoảng...
Top