Kết quả tìm kiếm

  1. Trangmai

    Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng

    Tốc độ cao 10cm 1 vật có khối lượng 0.5 kg được ném thẳng hướng lên cao với vận tốc 10cm A. Tính động năng. Cơ năng. Thế năng từ vị trí ném vật B. Tìm độ cao cức đại của vật so với mặt đất
Top